DĂ©cembre 11, 2017
Par Indymedia Bruxsel
25 visites


par Astrid Essed – Global

|

ZONDER BERECHTING VERANTWOORDELIJKEN DECEMBERMOORDEN GEEN RECHTSSTAAT INGEZONDEN STUK

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/zon der-berechting-verantwoordelij ken-decembermoorden-geen-recht sstaat/

Het zal de oplettende lezer niet ontgaan zijn, dat ik recentelijk in een artikel heb stilgestaan bij 35 jaar Decembermoorden en de politieke en morele noodzaak van de berechting van de verantwoordelijken. [1] Ook heb ik aandacht geschonken aan de rol van econoom en historicus Sandew Hira [2]], (…)
Source: