Avril 23, 2016
Par Indymedia Bruxsel
369 visites


ZEKER TWINTIG GEWONDEN BIJ BOMAANSLAG OP

BUS JERUZALEM/BRIEF AAN DE VOLKSKRANT

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/zeker-twintig-gewonden-bij-bomaanslag-op-bus-jeruzalembrief-aan-de-volkskrant/

AAN DE REDACTIE VAN DE VOLKSKRANT

Onderwerp :

Uw berichtgeving dd 18 april 2016 ’’Zeker twintig gewonden bij

bomaanslag op bus Jeruzalem’’

Geachte Redactie,

Ik wil graag enkele opmerkingen maken over uw berichtgeving

over een recente, vermoedelijke, aanslag op een bus in Jeruzalem.[1]

Deze opmerkingen hebben betrekking op uw aanduiding van Jeruzalem

als ’’Israelische stad’’ [2]

Dit is pertinent onjuist-Jeruzalem is GEEN Israelische stad.

Hoewel u als redactie beter zou moeten weten, zal ik u een en

ander toelichten, in de hoop, dat u deze, ernstige, vergissing in de

toekomst niet meer maakt :

ANNEXATIE JERUZALEM EN VOORSPEL

Ik begin met het voorspel, dat uiteindelijk heeft geleid tot de

annexatie van Jeruzalem :

In de oorlog van 1948, die volgde op de aanname

van de VN AV [Algemene Vergadering] Resolutie 181

over de Verdeling van Palestina [1947] [3] veroverde de Israelische troepen

West Jeruzalem, ondanks de in genoemde VN Resolutie

voorziene positie van Jeruzalem als ”corpus separatum” [internationale status]. [4]

Na de juni oorlog [1967] werd Oost-Jeruzalem bezet, ondanks

VN Veiligheidsraadsresolutie 242, die Israel opriep, zich terug

te trekken uit de in de juni oorlog veroverde gebieden, waaronder de

Palestijnse. [5]

Tot de dag van vandaag echter zijn, zoals u behoort te weten, Oost-

Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, bezette gebieden. [6]

Nu de annexatie van Jeruzalem

Alsof deze situatie al niet ernstig genoeg was,

annexeerde Israel geheel Jeruzalem [dus ook het

bezette Oost Jeruzalem], formeel in 1980, toen

Jeruzalem werd uitgeroepen tot ” ”eeuwige en ondeelbare hoofdstad” van Israel. [7]

Hiertegen kwam al snel internationaal protest.

De VN beschouwde deze annexatie als een schending

van het Volkenrecht, wat zich vertaalde in VN Veiligheids

raadsresolutie 478. [8]

In VN Veiligheidsraadsresolutie 478 werd de annexatie ’’null and

void’’ verklaard [9] en tevens aan landen opgeroepen, hun diplomatieke

vertegenwoordiging uit [West] Jeruzalem te verwijderen. [10]

Als gevolg daarvan heeft Nederland daaraan gehoor gegeven [weliswaar

knarsentandend, maar toch] [11] en is de Nederlandse ambassade

gevestigd in Tel Aviv. [12]

Trouwens, geen enkel land heeft nu meer een ambassade in

Jeruzalem. [13]

Uit bovenstaande hebt u kunnen concluderen, dat de

aanduiding van Jeruzalem als ’’Israelische stad’’, vanuit

internationaalrechtelijk oogpunt, totaal misplaatst is.

Niet alleen heeft Israel tegen VN AV Resolutie 181 in

[die Jeruzalem onder internationaal toezicht plaatste]

in 1948 West Jeruzalem veroverd, ook nog eens heeft Israel,

in 1980, Jeruzalem ingelijfd, inhoudende inlijving van

bezet gebied [Oost Jeruzalem], niet alleen in strijd met VN

Resolutie 242 [die die bezetting veroordeelde], maar ook

in strijd met het principe, [zoals vastgelegd in het Haags Verdrag

en de 4e Conventie van Geneve] [14]

dat geen permanente veranderingen mogen worden doorgevoerd

in de status van een bezet gebied. [15]

TENSLOTTE

Dit zijn feiten, die u als redactie behoort te weten, als

u over het Midden Oostenconflict bericht en correct hoort

weer te geven.

Ik begrijp, dat in het tijdsbestek van korte berichtgeving, u

niet dit hele verhaal kunt noemen en dat is ook helemaal

niet nodig.

Wat WEL nodig is, is dat u zich niet onjuist uitlaat en simpel

’’Jeruzalem’’ vermeldt, met aan het eind als na opmerking,

dat een deel van Jeruzalem, dus Oost-Jeruzalem, bezet

gebied is en dat Jeruzalem in 1980 als geheel door Israel is

geannexeerd, in strijd met het Internationaal Recht.

Dan hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt, dat Jeruzalem geen

’Israelische stad’’ is.

U kunt deze achtergrondinformatie natrekken aan de hand

van de vermelde noten en zelf als redactie verder onderzoek doen.

In ieder geval reken ik erop, dat u van nu af aan de juiste vermelding

hanteert en niet meer schrijft, dat Jeruzalem een ’’Israelische stad’’

is.

Van harte beterschap toegewenst.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

NOTEN

[1]

VOLKSKRANT

ZEKER TWINTIG GEWONDEN BIJ BOMAANSLAG OP

BUS JERUZALEM

18 APRIL 2016

http://www.volkskrant.nl/buitenland/zeker-twintig-gewonden-bij-bomaanslag-op-bus-jeruzalem~a4284758/

[2]

’’Bij een bomontploffing in een bus in de Israëlische stad Jeruzalem zijn maandag minstens twintig gewonden gevallen.’’

VOLKSKRANT

ZEKER TWINTIG GEWONDEN BIJ BOMAANSLAG OP

BUS JERUZALEM

18 APRIL 2016

http://www.volkskrant.nl/buitenland/zeker-twintig-gewonden-bij-bomaanslag-op-bus-jeruzalem~a4284758/

[3]

UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 181
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/un/res181.htm

[4]

”The City of Jerusalem shall be established as a corpus separatum under a special international regime and shall be administered by the United Nations.”

UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 181
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/un/res181.htm

[5]

UNITED NATIONS

SECURITY COUNCIL

RESOLUTION 242
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7D35E1F729DF491C85256EE700686136

[6]

”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”

AMNESTY INTERNATIONAL

ISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES

http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories

´´“Under international law, the test for determining whether an occupation exists is effective control by a hostile army, not the positioning of troops,” Whitson said. “Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.”

HUMAN RIGHTS WATCH

ISRAEL/´´DISENGAGEMENT´´ WILL NOT END GAZA OCCUPATION

http://www.hrw.org/news/2004/10/28/israel-disengagement-will-not-end-gaza-occupation

[7]

WIKIPEDIA

JERUZALEMWET
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeruzalemwet

[8]

WIKIPEDIA

FULL TEXT OF RESOLUTION 478
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_478#Full_text_of_Resolution_478

[9]

’’3. Determines that all legislative and administrative measures and actions taken by Israel, the occupying Power, which have altered or purport to alter the character and status of the Holy City of Jerusalem, and in particular the recent “basic law” on Jerusalem, are null and void and must be rescinded forthwith ;’’

WIKIPEDIA

FULL TEXT OF RESOLUTION 478
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_478#Full_text_of_Resolution_478

[10]

’’5. Decides not to recognize the “basic law” and such other actions by Israel that, as a result of this law, seek to alter the character and status of Jerusalem and calls upon :

(a) All Member States to accept this decision ;

(b) Those States that have established diplomatic missions at Jerusalem to withdraw such missions from the Holy City ;’’

WIKIPEDIA

FULL TEXT OF RESOLUTION 478
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_478#Full_text_of_Resolution_478

[11]

’’Op 20 augustus jl. heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een resolutie aangenomen waarin de Israëlische bekrachtiging van bedoelde wet inzake Jeruzalem ten sterkste werd afgekeurd en waarin een beroep werd gedaan op de lid-staten wier diplomatieke missies in Jeruzalem zijn gevestigd deze daaruit terug te trekken. Inzonderheid uit een oogpunt van constant beleid inzake uitvoering van aanbevelingen van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en op grond van alle relevante politieke factoren heeft de Nederlandse Regering na diepgaand overleg besloten Harer Majesteits Ambassade te verplaatsen van Jeruzalem naar Tel Aviv.’’

TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL

VERPLAATSING AMBASSADE IN ISRAEL

BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, DE MINISTER VAN ALGEMENE

ZAKEN

AAN DE VOORZITTER VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL

’S GRAVENHAGE 26 AUGUSTUS 1980

http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19791980/PDF/SGD_19791980_0007595.pdf

[12]

NEDERLANDSE AMBASSADE IN TEL AVIV ISRAEL

http://israel.nlambassade.org/

[13]

’’Most nations with embassies in Jerusalem relocated their embassies to Tel Aviv, Ramat Gan or Herzliya following the adoption of Resolution 478. Following the withdrawals of Costa Rica and El Salvador in August 2006, no country maintains its embassy in Jerusalem.’’

WIKIPEDIA

FULL TEXT OF RESOLUTION 478
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_478#Full_text_of_Resolution_478

[14]

HET HAAGS VERDRAG VAN 1907

HAGUE CONVENTION 1907

http://www.opbw.org/int_inst/sec_docs/1907HC-TEXT.pdf

www.icrc.org

VIERDE CONVENTIE VAN GENEVE RELATIVE TO

CONVENTION (IV] RELATIVE TO

THE PROTECTION OF CIVILIAN PERSONS IN

TIME OF WAR, 12 AUGUST 1949

VIERDE CONVENTIE VAN GENEVE
https://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/380

[15]

Dit verbod op het doorvoeren van permanente veranderingen

in de status van bezet gebied is trouwens in diverse VN Resoluties

met betrekking tot Israel/Palestina terug te vinden en

wordt gesteld als in strijd met de 4e Conventie van Geneve

ZIE

WIKIPEDIA

RESOLUTIE 252 VEILIGHEIDSRAAD VERENIGDE NATIES

https://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_252_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

WIKIPEDIA

RESOLUTIE 267 VEILIGHEIDSRAAD VERENIGDE NATIES

https://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_267_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

WIKIPEDIA

RESOLUTIE 298 VEILIGHEIDSRAAD VERENIGDE NATIES

https://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_298_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

WIKIPEDIA

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 476
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_476

WIKIPEDIA

FULL TEXT OF RESOLUTION 478

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_478#Full_text_of_Resolution_478

Source: