Août 8, 2016
Par Indymedia Bruxsel
65 visites


WILDERS EN DE MILITAIRE STAATSGREEP IN

TURKIJE/MILITAIRE TERREUR GOED VOOR TURKIJE, WAAROM

NIET IN NEDERLAND ?

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/wilders-en-de-militaire-staatsgreep-in-turkijemilitaire-terreur-goed-voor-turkijewaarom-niet-in-nederland/

VOORAF

Dit is een lang artikel, maar de moeite waard.

Voor het waardevolle notenapparaat natuurlijk, dat

u van mij gewend bent [en er gratis en voor niets

bij krijgt], maar vooral hoop ik, dat mijn tekst

mensen wakker schudt !

Ik wijs erop, hoe gevaarlijk het is, dat PVV Fuhrer Wilders

zijn steun heeft uitgesproken aan de

mislukte Turkse Staatsgreep.

Niet vreemd, want zijn hele gedachtegoed is door

en door repressief !

Gevaarlijk vooral, omdat Wilders’ coupisme

desastreuze gevolgen

kan hebben in het steeds xenofobischer klimaat

in Nederland !

Want als Wilders een militaire coup voor Turkije OKAY

vindt, waarom niet ook voor Nederland ?

Waakzaamheid is dus geboden !

Het gevaar is dichterbij dan je denkt !

Dit artikel is in drie Hoofdstukken ingedeeld :

Hoofdstuk I gaat over het huidige racistische klimaat in

Nederland en de destructieve invloed/gedachtegoed van Wilders e co

Hoofdstuk II behandelt de gevolgen van militaire coups in

Turkije, Argentinie, Chili en Suriname

Hoofdstuk III behelst de repressieve regeringspolitiek van Erdogan

Onder EPILOOG is de eindconclusie te lezen.

HOOFDSTUK I

DONKERE WOLKEN BOVEN NEDERLAND

DE STORM NADERT

RACISME, XENOFOBIE, ISLAMOFOBIE, REPRESSIE

AND SO ON………..

MOSLIMS, ALLOCHTONEN EN LINKSE ACTIVISTEN

KOP VAN JUT

Het is een feit :

Mensen in Nederland anno 2016 onderschatten de gevaren,

die ze boven het hoofd hangen.

En dan bedoel ik niet een mogelijke terroristische aanslag

die in zijn verschrikkelijkheid zelf door het Westen op de hals

gehaald wordt : [1]

Ik bedoel de toenemende repressie, xenofobie, vluchtelingenhaat.

Van die repressie wordt IEDEREEN slachtoffer.

Met name linkse activisten moeten op hun tellen passen, omdat zij

in een steeds verrechtsender klimaat slachtoffer kunnen

worden [en al zijn geworden] van repressie als de prijs, die

ze betalen voor hun solidariteit. [2]

Van racisme, xenofobie, vluchtelingenhaat en meer van die ongerechtigheden,

waarvan PVV Fuhrer Wilders al jaren de kwade profeet en aanhitser

is [3], zijn moslims en andere niet westerse allochtonen slachtoffer.

Of het doemscenario van futuroloog Celente nou klopt of niet [4],. het

is niet ondenkbaar :

N’iet westerse’’

allochtonen zouden er verstandig aan doen, zich mentaal EN financieel

voor te bereiden op de mogelijkheid van inpakken en wegwezen.

Het zou weleens nodig kunnen zijn.

Vergezocht ?

De tekenen zijn er :

Voortstuwende xenofobie, Islamofobie, racisme en vluchtelingenhaat.

Of het nu gaat om racistische bedreigingen en scheldkannonades aan

het adres van anti-Zwarte Pietactivisten [5] of aan een TV persoonlijkheid als

Sylvana Simons, die de euvele moed heeft gehad, zich bij politieke

partij Denk aan te sluiten [so far for freedom of speech !]

[6], het beest steekt zijn kop weer eens op !

In de vorm van uitbarstingen van vluchtelingenhaat in 2015,

van opgewonden en verstoorde

Gemeenteraadsvergaderingen door hele en halve racisten

[7] tot het gooien van brandbommen. [8]

En laat je er niet door misleiden, dat dat nu wat geluwd lijkt :

Dat kan stilte voor de storm zijn !

Let maar op griezelige neo nazi bewegingen als Pegida Nederland [9],

die, volhardend en kwaadaardig, voortwoekeren en actief zijn ! [10]

Waarmee PVV Fuhrer Wilders goede banden onderhoudt ! [11]

Pegida, die steeds meer ruim baan krijgt voor het racistische

en haatzaaiende gedachtegoed ! [12]

Andere tekenen zijn een lamgeslagen of onwillig parlement

[van beiden wat], dat zich laat gijzelen door Wilders/PVV [13] en meegaat

in een racistisch debat als het ’’Marokkanendebat’’ [14]

En misschien nog erger, reguliere politieke partijen, die meegaan in

Wilders’ racisme. [15]

En door dit alles wordt racisme steeds salonfahiger in Nederland [16],

het politieke klimaat vergiftigd, komen ’’niet westerse’’ allochtonen

en autochtonen tegenover elkaar te staan !

WILDERS, RACIST, ISLAMOFOOB, FASCIST

AL TIEN JAAR KAMPIOEN HAATZAAIEN

(2006-2016)

The life and time of Wilders is famous, or rather said :

notorious.

Hij is een racist en Islamofoob, een politieke gangster. [17]

Een overzicht van zijn wandaden en misdadige politieke

standpunten en strapatzen geef ik in dit artikel niet :

Dat is te lezen in een eerder artikel van mij

’’WILDERS, PVV, POLITIEK, PEGIDA, HET KROMME

HUIS’’

Zie noot 17

Wat in 2015 zijn gevaarlijkse politieke zet was, was zijn verbinding met

Pegida en zijn haatzaaierij tegen vooral uit islamitische landen

afkomstige vluchtelingen [18], waardoor hij een misdadige bijdrage

heeft geleverd aan het anti-vluchtelingengeweld [19]

Ook deed hij een voorstel, een politiestaat waardig :

het preventief detineren van alle mannelijke vluchtelingen. [20]

Dit was een voortborduren op een eerder, misdadig voorstel :

het opsluiten, zonder vorm van proces, van potentiele terreurverdachten. [21]

Wilders was dus weer lekker bezig.

HARDCORE WILDERS ANNO 2016/MILITAIRE COUPIST

Maar Wilders blijft je verbazen :

Naast de racistische, Islamofobe en anti-vluchtelingenagenda, die wij van hem gewend zijn (22), heeft hij nu zijn jachtterrein uitgebreid met het

ondersteunen van militaire coups, namelijk voor de mislukte staatsgreep in

Turkije. (23)

Daarmee heeft hij voorgoed gebroken met iedere schijn van democratie.

Alvorens ik erop inga, wat dit voor Nederland betekent, eerst eens even opgesomd, wat een militaire staatsgreep nu eigenlijk uitricht.

Iets wat Wilders dondersgoed weet, maar wat hij kennelijk OKAY vindt.

Want anders steun je een militaire staatsgreep niet.

HOOFDSTUK II

MILITAIRE COUPS

TOTALE REPRESSIE/HUMANITAIRE ELLENDE

THE LAW OF THE SWORD

TURKIJE, SURINAME, CHILI EN ARGENTINIE

Wilders juicht dus een militaire coup toe. [24]

Nou is het zo, dat iedere militaire coup, los

van de zogenaamde ’’intenties’’ [strijd tegen communisme,

corruptie etc], ALTIJD de slechtst denkbare vorm

van ”bestuur” is, omdat alle echte of formeel democratische organen

buiten werking worden gesteld.

De noodtoestand wordt ingevoerd, showprocessen tegen tegenstanders

volgen en er heerst slechts the law of the sword.

Militaire coups leiden dus vrijwel altijd tot terreur, foltering,

mensenrechtenschendingen en misdaden tegen de menselijkheid.

En ook in het ”gunstigste” geval, wanneer er geen geweld bij te pas

komt [25], dan leidt het tot grotere repressie.

En daarom vraag ik mij af, waar Wilders het lef

vandaan haalt, de nu mislukte staatsgreep

van het Turkse leger toe te juichen.

Dat kan alleen maar te maken hebben met zijn verderfelijke gedachtegoed,

dat al extreem repressief is ! [26]

Geen grote sprong voor hem dus.

Maar wel gevaarlijk voor Nederland.

Daarop kom ik terug.

COUPS TURKIJE

EEN OVERZICHT

Het Turkse leger, dat Wilders kennelijk zo graag aan de macht ziet,

omdat het ’’seculier’’ is en de islamistische agenda van Erdogan bestrijdt [27],

heeft heel wat onheil gesticht in de Turkse geschiedenis

onheil gesticht in de Turkse geschiedenis vanaf de jaren zestig [twintigste eeuw]

Het draait eigenlijk steeds om hetzelfde thema.

Wanneer door de autoriteiten wordt getornd aan het gedachtegoed

van Ataturk [Erdogan is ’’islamist’’, dus vertegenwoordiger van de

’’politieke Islam’’], haalt men zich de woede van het leger op de hals

en volgt doorgaans een militaire coup. [28]

In de geschiedenis van Turkije zijn het er vijf geweest :

Het zijn er vijf geweest :

Vier ´´geslaagde´´ en de nu mislukte couppoging anno Domini 2016.

Een staatsgreep in 1960, een in 1971, een in 1980 en een in

1997.

Zie voor een gedetailleerd overzicht van de ´´spelers´´

de onder noot 29 vermelde artikelen in Trouw en Nu.nl

Het eerste militaire bewind duurde van 1960-1961.

Het tweede van 1971 tot 1973.

Het derde van 1980 tot 1983.

En aan de vierde, die van 1997, kwam, wonder boven wonder,

geen geweld te pas en blijven folteringen uit. (30)

En dan deze, mislukte staatsgreep 2016, waarbij volgens de Turkse

premier Binali Yildrim 208 mensen zouden zijn gedood door

de coupplegers, onder wie 145 burgers, zestig politiemensen en

drie militairen. (31)

DAT IS DUS HET LEGERGEWELD, DAT WILDERSE

TOEJUICHT !

MISDADEN TURKSE MILITAIRE DICTATUUR

1960

Ik begin bij 1960.

Vergeleken bij die van 1980 is deze veel minder bloedig, maar

executies vonden plaats.

Zo werd de afgezette premier Menderes geexecuteerd. (32)

President Bayar, die evenals Menderes ter dood veroordeeld

was, kwam met de schrik vrij :

Zijn vonnis werd omgezet in levenslange gevangenisstraf,

maar in 1966 werd hij vrijgelaten. (33)

MISDADEN TURKSE MILITAIRE DICTATUUR

1980

Het bloedigst in de geschiedenis van Turkse militaire

coups en dictaturen was die van 1980.

Politieke partijen en vakbonden werden verboden. (34)

Executies, folteringen, arrestaties en doodschieten van journalisten,

”Auf der Flucht” erschossenen, het kon niet op. (35)

Ik neem hier een lijst misdaden van Wikipedia over :650.000 mensen zijn opgepakt.

1.683.000 mensen hebben geweld ondervonden.

Er waren 210.000 rechtszaken en er zijn 230.000 mensen veroordeeld.

7000 mensen kregen als eis de doodstraf te horen.

517 personen hebben de doodstraf gekregen.

Van de 50 personen die de doodstraf kregen waren er 26 in de politiek actief, 23 actief in de recht (advocaten, rechters, aanklagers) en was één Asala strijder.

98.404 personen zijn schuldig bevonden en veroordeeld wegens het lid zijn van een organisatie.

388.000 mensen kregen geen paspoort.

30.000 mensen zijn ontslagen wegens ‘onbetrouwbaarheid’.

300 personen zijn gestorven door nog onbekende oorzaak.

171 mensen zijn in de gevangenissen gestorven door marteling.

937 films zijn verboden, omdat ze dubieus waren.

23.677 stichtingen werden verplicht opgeheven.

3854 leraren, 120 docenten aan universiteiten en 47 rechters zijn ontslagen.

400 journalisten hebben in totaal 4.000 jaar gevangenisstraf tegen zich horen eisen.

Journalisten hebben in totaal 3.315 jaar en 6 maanden gevangenisstraf gekregen.

31 journalisten hebben daadwerkelijk gevangengezeten.

300 journalisten hebben een aanslag gekregen.

3 journalisten zijn doodgeschoten.

De kranten mochten 300 dagen niet verschijnen.

De 13 grote kranten hadden 303 rechtszaken tegen zich lopen.

39 ton aan kranten en tijdschriften zijn vernietigd.

299 mensen zijn in de gevangenis omgekomen.

144 mensen zijn op een manier omgekomen, waar we nu nog steeds niets over weten.

14 mensen zijn tijdens hun hongerstaking omgekomen.

16 mensen zijn neergeschoten tijdens hun poging tot ontsnapping.

95 personen zijn in een gevecht omgekomen.

73 personen zouden een “natuurlijke dood” zijn gestorven.

43 mensen pleegden zelfmoord.(36)

Ook de Engelse Wikipedia presenteert zo’n huiveringwekkende lijst. (37)

De Engelse krant The Guardian vermeldt vergelijkbare cijfers :

650. 000 mensen opgepakt, 300 overleden in de gevangenis, 171

omgekomen door foltering. (38)

EN DAT IS DUS HET LEGERGEWELD, DAT WILDERS

TOEJUICHT !

MILITAIRE COUPS IN CHILI, ARGENTINIE EN SURINAME

CHILI

ARGENTINIE

SURINAME

CHILI

Het militaire gangsterregime van Pinochet, dat op 11 september 1973

de regering van de progressief socialistische president Allende

wegschoot, heeft zich schuldig gemaakt aan gruwelen als folteringen,

executies en duizenden arrestaties. (39)

Een keihard militair regime werd gevestigd, vakbonden

en politieke partijen werden verboden en, hoe kan het

ook anders, alle hervormingen van Allende werden teruggedraaid.

(40)

130 000 mensen werden gearresteerd en 3000 politieke tegenstanders

geexecuteerd. (41)

Verdwijningen, concentratiekampen, standrechtelijke executies, noem maar

op.

Het vond allemaal plaats en deze terreur, de Chileense militaire dictatuur,

duurde 17 jaar. (42)

Het praatje, dat de militaire coup een reactie was op het

”communistische gevaar”, dat Allende zou

vertegenwoordigen”(waarmee deze misdadige coup werd

”gerechtvaardigd”) sloeg nergens op (43)

Allende was een gematigde sociaal democraat, die hervormingen doorvoerde, die

een verlichting in het lot van de armsten betekende. (44)

Naast voorvechter sociale vooruitgang was hij een man, voor wie

begrippen als eer en loyaliteit nog wat betekenden, zoals uit zijn

laatste toespraak bleek. (45)

en loyaliteit nog wat voor hem, zoals uit zijn laatste toespraak bleek.

In tegenstelling tot wat weleens wordt gesuggereerd, tastte hij de macht van het kapitalisme geenszins aan (46) en helaas maakte hij,

(met alle respect voor zijn sociale strijd en moedige

eindstrijd), de historische fout, de arbeiders geen wapens te willen

geven tegen de dreiging van het leger (47)

Zijn laatste toespraak tot het Chileense volk, kort voor zijn dood

(zelfmoord), terwijl het La Moneda paleis werd beschoten door de

militaire boosdoeners, is een van de meest indrukwekkende toespraken

en een onvoorstelbaar staaltje van moed ! (48)

ARGENTINIE

MILITAIRE DICTATUUR

DE VUILE OORLOG

In Argentinie van hetzelfde laken een pak. (49)

Het militaire regime Videla kwam in 1976 aan de macht

en dat zou tot 1983 duren.

Ook hier was ”het land redden van communisme” het

geijkte voorwendsel. (50)

en aan de macht zou blijven tot 1983,

was een van de meest gruwelijkste militaire dictaturen ooit :

Na het verbieden van alle politieke partijen, vakbonds en

politieke activiteiten en het invoeren van de doodstraf en, hoe

kan het ook anders, het afkondigen van de Staat van Beleg (51)

de misdadige terreur :

Folteringen, executies, verdwijningen, babyroof, het vond allemaal

plaats.(52)

De Vuile Oorlog :

Zo werd de periode genoemd, dat de Argentijnse junta aan de macht was.

(53)

Tijdens deze gruwelperiode verdwenen volgens een officiele onderzoeks

commissie tenminste 9000 mensen, meer dan 30 000 mensen

werden gefolterd en gedood. (54)

SURINAME/MILITAIRE DICTATUUR

En dan Suriname.

Daar leidde een militaire coup van sergeanten in 1980 onder

leiding van D. Bouterse (deze keer niet onder

het voorwendsel ”strijd tegen het communisme”, maar ”strijd tegen corruptie”)

tot een militaire dictatuur, waarbij dissidente militairen en

politieke tegenstanders op vage gronden

werden gearresteerd en mishandeld, een gewonde ”tegencouper” Hawker

genaamd, in maart 1982 standrechtelijk werd geexecuteerd [liggend

op zijn brancard] en in december 1982 15 tegenstanders van het regime standrechtelijk werden geexecuteerd, na te zijn gefolterd (De Decembermoorden)

(55)

In de Binnenlandse Oorlog [een machtsstrijd tussen dictator D. Bouterse en zijn ex

lijfwacht Brunswijk, waarbij over en weer oorlogsmisdaden werden gepleegd],

werd door de troepen van Bouterse een massaslachting aangericht in het

bosnegerdorp Moiwana. (56)

Bouterse, die in Nederland is veroordeeld vanwege drugshandel (57)

is de huidige president in Suriname.

Zolang er geen berechting van hem en andere betrokkenen bij de misdaden

heeft plaatsgehad, zal Suriname zich niet kunnen ontwikkelen tot

democratische rechtsstaat. (58)

HOOFDSTUK III

ERDOGAN EN DE MILITAIRE COUP

Militaire staatsgrepen zijn dus zonder meer misdadig.

Maar hoe zit het met president Erdogan ?

Wilders is tegen hem, maar vanuit Islamofobie (59),

niet vanuit het oogpunt van enige humanitaire betrokkenheid.

Maar terug naar Erdogan :

Wat staat hij voor, vanuit humaniteit ?

Nu, laten we er een doekjes om winden :

Het is geen lekkere jongen :

Zo licht het regime Erdogan behoorlijk beentje met de persvrijheid

en worden journalisten op allerlei vage gronden

gearresteerd (60), arrestanten worden slecht behandeld (61),

de Koerden worden hard onderdrukt EN in de strijd tegen

de PKK [Koerdische gewapende verzetsbeweging], worden

door het Turkse leger oorlogsmisdaden gepleegd. (62)

Daarnaast voert Erdogan een vluchtelingenvijandig beleid :

Vluchtelingen in Turkije worden systematisch mishandeld

en inhumaan behandeld, zo meldt Amnesty International

in zijn rapport ´´Europe´s Gatekeeper/Unlawful detention

and deportation of refugees from Turkey´´ (63)

Vluchtelingen werden opgesloten, in incommunicado

gehouden en mishandeld……alvorens gedwongen te

worden uitgezet

naar de oorlogsgebieden, die zij juist hadden ontvlucht…..(64)

Een praktijk, die Turkije nog steeds bezigt, zoals, enkele

uren na het sluiten van de ”vluchtelingendeal” tussen

Turkije en de EU, de uitzetting

van Afghanen naar ONveilig Afghanistan.

Waarbij nog komt, dat die Afghanen niet eens toegang

gekregen hadden tot de asielprocedure ! (65)

En dan heb ik het nog niet eens gehad over de

beschietingen van vluchtelingen door de Turkse grenswacht

en kustwacht ! [66]

Een misdadig regime dus, waaraan de EU medeplichtig is

door de steun aan Turkije EN het sluiten van die verwerpelijke

EU Turkije vluchtelingen deal. [67]

De massale arrestaties, zo kort na het plegen van de coup

(met name die van de rechters en journalisten) en Erdogan’s

Middeleeuwse gepraat over

”verraders”, die een ”hoge prijs” zullen betalen (68),

beloven weinig goeds.

Ook griezelige geluiden over de herinvoering van de doodstraf

waren te horen wat eventueel lidmaatschap van de EU uitsluit)

(69]

Belangrijk, dat de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten

direct alarm heeft geslagen over die massale arrestaties (70)

en mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch fel

geprotesteerd heeft tegen de arrestatie van journalisten en

het sluiten van nieuwsmedia, die deel zouden uitmaken

van de ”Gulenbeweging”, die volgens Erdogan zonder enig

gedegen onderzoek !], achter de militaire coup zou zitten. (71)

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft een boekje

open gedaan over de behandeling van arrestanten na de mislukte

Turkse militaire coup :

Het onthouden van voedsel, water en medische behandeling.

Mishandelingen en folteringen. [72]

De regering Erdogan is dus een humanitaire ramp :

Toch is een militaire coup wel het slechts denkbare

middel, deze regering, of welke andere ook, te beeindigen.

Want een militaire coup is geweldadig ingrijpen in echte of formeel democratische

organen en het opzijzetten van een democratisch gekozen regering.

Want hoe dan, die regering Erdogan is democratisch gekozen.

Het is dan ook niet aan militairen, om hen weg te schieten, waarmee het startsein

wordt gegeven voor een militaire dictatuur.

Waarin zelfs formele democratische rechten niet meer bestaan.

The law of the sword.

We hebben aan militaire dictaturen in het verleden gezien,

wat een humanitaire ellende die veroorzaken.

EPILOOG

Racisme, Islamofobie en repressie nemen hand over hand toe en

richten zich op kwetsbare groepen, moslims, ’’niet-westerse’’

allochtonen en vluchtelingen.

En de met hen solidaire linkse activisten, die nu gebiedsverboden

in de Haagse Schilderswijk krijgen opgelegd, omdat ze strijden

tegen het politieracisme daar. [73]

Groepen, die gemakkelijk tot zondebok gemaakt kunnen

worden zoals de Joden in de dertiger jaren [20 ste eeuw]

Overeenkomsten met die tijd zijn er :

De hetze

De haatzaaiers [Wilders en co]

Een krachteloos gemaakt parlement, dat naar de pijpen van

Wilders danst. [74]

En straatfascisme :

Ja, van Pegida en opgewonden vluchtelingenhaters, die

zich sinds vorig jaar hebben doen gelden in Geldermalsen, Heesch,

Steenbergen.[75]

Die straatfascisten, gecombineerd met de politieke

parlementaire haatzaaierij van Wilders EN partijen, die steeds

meer een racistisch discours aanhangen [76] vormen een

levensgevaarlijke cocktail.

Nog versterkt door het etnische profileren, waarvan, slik slik,

recentelijk een Amsterdams-Marokkaanse ’’modelagent’’ slachtoffer

is geworden ! [77]

Kan het erger ?

Ja !

Want beroepsracist Wilders is uit de hoek gekomen als

supporter van de mislukte Turkse militaire coup.

Kwalijk, zullen sommigen zeggen, maar ver weg.

Ik zeg

DICHTBIJ !

Want het zegt veel over de manier, waarop Wilders het Staatsbestel

ziet, ook in Nederland.

Want als een militaire coup goed is voor Turkije ?

Waarom niet voor Nederland ?

Vergezocht ?

Wie had pakweg 80 jaar geleden gedacht, dat de meest

monsterachtige slachting van de Joden in het

zogenaamde ’’beschaafde’’ Duitsland zou plaatsvinden, waar

sinds de Middeleeuwen geen pogroms waren geweest ?

Misschien heeft Celente het toch bij het juiste eind en komt

er een moment, dat de allochtonen maar beter hun koffers

kunnen pakken en Europa verlaten. [78]

Maar voordat het zover is :

Laten we het Beest racisme vastberaden en zonder aarzeling

bestrijden.

BY ANY MEANS NECESSARY !

Voordat het te laat is.

BLIJF WAAKZAAM !

BLIJF STRIJDEN !

Met de pen en het zwaard !

Astrid Essed

ZIE VOOR NOTEN

http://www.astridessed.nl/wilders-en-de-militaire-staatsgreep-in-turkijemilitaire-terreur-goed-voor-turkijewaarom-niet-in-nederland/

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2016/08/07/wilders-en-de-militaire-staatsgreep-in-turkijegoed-voor-turkije-waarom-niet-in-nederland

Source: