Avril 25, 2016
Par Indymedia Bruxsel
52 visites


FASCISME/WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSE KROMME HUIS

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/wilders-pvv-pegida-politiekhet-nederlandse-kromme-huis/

’’Een kromme, kleine man

Vond wandl’end- ja ’t is gek

Een kwartje, krom en oud

Bij een krom houten hek.

Hij kocht een kromme kat,

Die ving een kromme muis.

Zij leefden met elkaar

In een krom, bouwvallig huis’’

Engels Bakerrijmpje

https://en.wikipedia.org/wiki/There_Was_a_Crooked_Man

Wanneer er geen massaal protest loskomt, gaat er zich in Nederland

een huiveringwekkend drama vervullen.

Een kromgegroeide samenleving, met kromme mensen en

kromme gedachten, dat de ene mens superieur is boven de andere,

dat de ene beschaving meer waard is dan de andere en dat de ene godsdienst

wel recht van bestaan heeft, en de andere niet.

Dat het onderdrukken en stigmatiseren van bevolkingsgroepen een goed en

geldig recht is.

Wanneer kromme mensen, kromme huizen en kromme gedachten overheersen

floreert het fascisme.

Dat steeds dichterbij komt.

Een fabeltje ?

Was het maar waar :

De werkelijkheid in Nederland, en in de rest van Europa, wijst wel anders uit :

DE KROMME MAN EN ZIJN KROMME PARTIJ/

WILDERS EN DE PVV

Vanaf haar oprichting af hebben Wilders en zijn partij een hetze

gevoerd tegen moslims, niet-westerse allochtonen en

vluchtelingen [1], die steeds bizardere vormen aannam.

Een voorbeeld was het haatgeschrift ’’Genoeg is genoeg. Verbied

de Koran. [2]

Een ander voorbeeld was het door PVV coryfee Joram van Klaveren

aangezwengelde ’’Marokkanendebat’’, waarbij een hele bevolkingsgroep

als crimineel werd weggezet. [3]

Het is een schande van de reguliere politiek, dat niet openlijk

werd geprotesteerd tegen het Marokkanendebat als zodanig.

Dat zoiets werd gedoogd. [4]

Er kunnen nog legio voorbeelden gegeven worden, zoals

het ’’minder minder’’ schandaal [5], waartegen flink werd geprotesteerd

met resultaat opnieuw vervolging van Wilders [6],die hopelijk

niet in vrijspraak eindigt, zoals de vorige keer. [7]

Maar goed :

Zaak is, dat de PVV hetze steeds heviger wordt, waarbij met helaas

door de jaren heen een stevige electorale beloning,

zodanig zelfs, dat zij nu, als er nu

verkiezingen zouden zijn, zomaar de grootste partij in Nederland zou

kunnen worden.

Ik ga nu uit van de Peilingwijzer op 17 april 2016 [Maurice

de Hond], waarbij de

PVV koploper is met 38 zetels [8]

Dit komt vrijwel overeen met het ’’verkiezingssucces’’, dat de PVV

volgens de Peilingwijzer in januari 2016 zou hebben behaald. [9]

Gevaarlijk dus :

Wilders [PVV] spint bij zijn anti Islamhetze recentelijk vooral garen bij gepleegde

aanslagen, om de moslims in Nederland te criminaliseren, door hen voor te stellen als een zogenaamde ’’Vijfde Colonne’’ [10], die geen afstand zou nemen

van de aanslagen [11].

Dat is niet alleen niet waar [12], maar bovendien hebben moslims,

net als wie dan ook, de vrijheid, achter aanslagen als strijdmiddel te

staan, mits ze er zelf geen rol bij spelen [13]

Vrijheid van meningsuiting, daar hebben Wilders en zijn pajongwajers als

Geen Stijl etc toch zo de mond van vol.

Waarop Wilders zich ook met veel verve gestort heeft, is de

anti vluchtelingenhetze.

Dit begon met zijn ’’oproep tot verzet’’ tegen de ’’toestroom’’

van vluchtelingen, vooral uit Islamitische landen, zoals oorlogsgebied

Syrie.

Wilders zei daarover in de Tweede Kamer

’’‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’ [14]

Dat is natuurlijk al een vorm van haatzaaierij en opstokerij, maar

aan die zogenaamde ’’geweldloosheid’’ van Wilders zit een luchtje, omdat

er teveel gewelddadige anti vluchtelingenincidenten zijn, waarin de

PVV op de een of andere manier, de ene keer bedekter dan de

andere, een rol speelt. [15]

Er zijn voorbeelden te over :

Enkele eruit gelicht, waarbij zowel van directe PVV betrokkenheid

sprake is als racistisch geweld, door PVV’ aanhangers of waar een verband wordt gelegd met de PVV :

Zo was er op 9 october 2015 een bestorming van een noodopvang voor vluchtelingen in Woerden, waarbij

lieden met bivakmutsen vuurwerkbommen naar binnen gooiden. [16]

Alsof dat nog niet erg genoeg was, bleek er een PVV kandidaat bij betrokken te zijn. [17]

De PVV man zou de bivakmutsers, behorend tot een kromme groep

’’Ons Montfoort Vluchtelingenvrij’’, ’’geadviseerd’’ hebben. [18]

Op 10 october 2015, de dag daarna dus, wordt een woning in Oss beklad

met leuzen ’’PVV, PVV, PVV Geen Vluchtelingen. Eigen Volk Eerst. [19]

Het huis staat dan nog leeg, maar er komt, naar verluidt, een vluchtelingengezin wonen. [20]

Tekenend vind ik dan weer, dat Omroep Brabant over ’’vandalen’’

spreekt [21], terwijl het keihard, extreem-rechts gedrag is.

Het zoveelste voorbeeld waarbij de pers xenofobie bagatelliseert.

Begin januari 2015 staat de Facebookpagina “Steun de PVV” vol met oproepen om moskeeën in Nederland in brand te steken. Het Openbaar Ministerie neemt de zaak serieus en vervolgt acht personen die zich hieraan schuldig hebben gemaakt. [22]

Ook krijgt in januari 2015 een moslim in Den Haag een dreigbrief in zijn brievenbus waarin zijn gezin met de dood wordt bedreigd. Hij moet oprotten uit Nederland. In de brief staat de kreet “De PVV zal overwinnen”. [23]

En dan nog een voorbeeld :

Half december roept Geert Wilders op twitter op om in Geldermalsen in verzet te komen tegen een AZC. Het is onduidelijk of de relschoppers in Geldermalsen deze oproep meegekregen hebben, maar de rel rond het gemeentehuis die op 16 december uitbreekt haalt alle kranten. Er wordt met hekken en zwaar vuurwerk gegooid. Verschillende politie-agenten raken bij gevechten gewond. Als de ramen van het gemeentehuis met stenen worden ingegooid wordt de raadszaal ontruimd. [24]

Uiteindelijk zet de gemeente Geldermalsen het plan voor een AZC in de ijskast. [25]

Met dank aan de intimidatie door de PVV en aanverwanten.

Maar de hetzerij van de PVV kennen we zo langzamerhand.

Schokkender wellicht nog is, dat zij daarbij wordt geholpen

door een andere kromme organisatie, International Organization

for Migration [een uitzetpartner in de asielketen] [26], dat een

stripboek heeft uitgebracht, waarin aan uit te zetten kinderen wordt

voorgespiegeld, hoe sprookjesachtig en idyllisch de herkomstlanden

toch zijn, waarnaartoe wordt uitgezet. [27]

Oorlog en vervolging ?

Nooit van gehoord.

Slechts zonneschijn en woestijnromantiek. [28]

Kromme praat ter verdediging van een krom beleid……

PEGIDA, DE STOOTTROEPEN VAN DE KROMME MAN :

WILDERS EN PEGIDA, VIJANDEN VAN ALLOCHTONEN,

MOSLIMS EN VLUCHTELINGEN/TURKIJE EU DEAL

Pegida, huizend in het Avondland

Loopt met de kromme man

al hand in hand…….

https://en.wikipedia.org/wiki/Pegida

In denken en streven (anti allochtoon, anti moslim, anti

vluchtelingen) zijn Wilders en Pegida one of a kind.

Hun kracht schuilt in hun taakverdeling EN aanvulling.

Want wat Wilders in het parlement doet, doet Pegida op straat.

Zo heeft Wilders zijn straat stoottroepen en Pegida

zijn basis in het parlement, waar wetten worden gemaakt, beleidsmaatregelen

worden genomen en een giftig staatsnet zich langzamerhand sluit rond moslims,

allochtonen en vluchtelingen.

Neem nou bijvoorbeeld de vluchtelingenvijandige EU Turkije deal.

Daarin staat, dat alle vluchtelingen, die ’’illegaal’’ vluchten naar Griekenland, worden

teruggestuurd naar Turkije en dat voor iedere teruggestuurde Syrier een uit Turkije

afkomstige erkende vluchteling door de EU wordt opgenomen. [29]

Officieel heet het, dat dat de voor vluchtelingen gevaarlijke oversteek

naar Griekenland voorkomt, de facto komt dat neer op het schenden van

het recht op asiel, zoals Amnesty International en Human Rights Watch

terecht opmerken. [30]

Daarbij is Turkije geen ’’veilig Derde Land’’, zoals vereist bij terugsturing, maar

zet Turkije vluchtelingen uit naar onveilige gebieden. [31]

En in herinnering :

Deze regeling [opname van erkende vluchtelingen in ruil voor

teruggestuurde vluchtelingen] geldt alleen voor Syrische vluchtelingen.

Afghanen, Irakezen en anderen vallen niet onder die deal.

Deze deal, die sinds 20 maart van kracht is gegaan [32] [vanaf die datum

worden in Griekenland aangekomen vluchtelingen gedeporteerd naar Turkije],

moet als muziek in de oren van Wilders/Pegida klinken, hoewel zij

het liefst de grenzen voor vluchtelingen helemaal hadden dichtgegooid.

MAAR TOCH IS AAN DEZE SCHAAMTELOZE TURKIJE DEAL HET JARENLANGE EXTREEM-RECHTSE PVV GESTOOK TE HERKENNEN.

MEER OVER PEGIDA EN DE VERBONDENHEID MET WILDERS

Het in Duitsland opgerichte Pegida [33].

presenteert zich als een club van ”bezorgde burgers”, maar is

in werkelijkheid een griezelige vergaarbak van neo nazi’s, Islamofoben en

racisten [34], met PVV leider Wilders in hun kielzog,

die op 25 januari 2015 een steunbetuiging op een Pegida demonstratie in

Duitsland heeft voorlezen :

Uit die solidariteitsverklaring :

’’Ik steun jullie van harte. Miljoenen in Europa steunen jullie. Ik ben trots op jullie.

Want wij willen wat jullie willen : een vrij volk, een vrij land, een beschaafd land, en geen islamisering.

Laat ons ons daar samen voor inzetten. Niemand kan ons stoppen.’’ [35]

Hetgeen duidelijk de verbondenheid aangeeft tussen de Kromme man, PVV leider Wilders en Pegida, zijn kromme stoottroepen.

Voorlezer van deze boodschap was niemand minder dan Edwin Wagensveld,

een Nederlandse getrouwe van Pegida Duitsland van het eerste uur,

drijvende kracht achter Pegida Nederland, wapenhandelaar en nazi vriend. [36]

Andere verbindingen tussen Pegida en extreem-rechtse geestverwanten

zijn die met duistere figuren als Raffie Chohan [extreem-rechtse Dutch

Defence League], de neo nazi club NVU, Tommy Robinson [voormalig

voorman van de extreem-rechtse English Defence League] en andere neo

nazi organisaties en individuen. [37]

Deze Tommy Robinson heeft by the way, recentelijk

Pegida Groot Britannie opgericht. [38]

Nadrukkelijk moet in dit rijtje nog genoemd worden Lutz Bachmann,

oprichter Pegida Duitsland, een figuur, die fascistische uitlatingen

gedaan heeft tegen vluchtelingen, die hij ”ongedierte” noemde. [39],

waarvoor hij door het Duitse OM is aangeklaagd wegens aanzetten tot

haat. [40]

Bachmann had zich tijdelijk teruggetrokken vanwege een identificatie met

Hitler, maar is weer volop in de running. (41)

Zo zijn de Pegida manieren.

Club van ´´verontruste burgers´´.

Vergeet het maar !

EEN KROMME BEWEGING IN ACTIE/OVER VOLHARDING

EN POLITIESTEUN

Een gevaarlijke beweging, Pegida, juist door hun vastberadenheid.

Ondanks ostentatief gebrek aan numerieke aanhang, hebben ze nu al

meer demonstraties in Nederland gehouden, dan bij te houden is.

Ik noem er een paar, op gevaar af niet volledig te zijn :

Twee keer in Rotterdam [42] , twee keer in Utrecht [43], op 17 januari in Apeldoorn [44] , op zaterdag 6 februari in Amsterdam [45] en op zaterdag 20 februari in Ede, [46] op zondag 10 april in Den Haag [47] en naar aangekondigd, op 7 mei in Almere. [48]

Maar gelukkig is er constant en bij al die kromme haat-demonstraties, verzet

geweest, waarvan ’’Laat Ze Niet Lopen’’ voortrekker is. [49]

Over dat verzet en die tegendemonstraties wil ik wat zeggen, namelijk

die in Den Haag op 10 april.

Daar heeft namelijk de politie, als lange arm van de Nederlandse Staat,

getoond, hoe solidair zij is.

Niet met de tegenbeweging, maar met Pegida.

Wat er gebeurd is ?

Pegida hield dus een mars door Den Haag.

Op zich al een schande, dat een kromme beweging als

Pegida [50] zo de kans krijgt, het gif van haar haatzaaierij te

verspreiden, maar dat is een ding.

Het tweede ding, welhaast nog erger, is de beknotting van het

recht van antifascisten, een tegengeluid te laten horen, wat in

Den Haag de kroon spande.

Volgens de reguliere media [hier Nu.nl] werden 54 arrestanten

opgepakt vanwege ’’dreigende ordeverstoring’’

Ook zou een aantal ’’illegaal vuurwerk’’ bij zich hebben. [51]

Duidelijk wordt uit dit bericht niet, hoeveel mensen dan

dat illegale vuurwerk bij zich hadden en wat die ’’dreigende

ordeverstoring’’, wat wel erg vaag klinkt, dan wel was.

Wat er in werkelijkheid is gebeurd is, dat mensen preventief

werden gearresteerd [dus zonder dat er strafbare feiten

waren gepleegd] [52], waarmee dus hun demonstratierecht werd

beknot :

Zo vond bij het artikel 1 monument in Den Haag een spontane

anti-Pegida demonstratie plaats, waarvan de deelnemers werden

gearresteerd, zonder dat ze enige bedreiging vormden voor

de openbare orde. [53]

Ook werden volgens de berichtgeving op Indymedia.nl, zo’n 35 antifascisten die in een restaurant zaten langs de route binnen ingesloten door de ME. Ze werden gevorderd het pand waar ze zich in bevonden te verlaten, en werden vervolgens nog in het pand opgepakt voor het zogenaamd overtreden van de plaatselijke APV die het verbied samen te scholen. [54]

Een hele rare gang van zaken.

Ondertussen konden de Pegida extremisten naar hartelust marcheren en

hun gang gaan :

Bekende aanwezige neo nazi’s :

Neonazi en NVU-lid Owen Koenekoop, gekleed in een trainingspak met white-power symboliek, Voorpost-activist Florens van der Kooi verzorgde de ordedienst. Diens broer, Breivik aanhanger Ben van der Kooi, liep uiteraard mee, en neonazi Dennis de Vries maakte foto’s. [55]

Sprekers op de Pegida demonstratie waren onder andere de extreem-rechtse Duitse politica Tatjana Festerling, ex NVU lid Hugo Kuiper en wapenhandelaar en Pegida Nederland voorman Edwin Wagenveld, de zogenaamde ’’Ed aus

Holland’’, die de solidariteitsboodschap van PVV leider Wilders had voorgelezen

op een Duitse Pegida demonstratie in januari 2015. [56]

Politiehulp aan een extreem-rechtse mars dus.

Terecht zijn over de gang van zaken rond die preventieve arrestaties

Gemeenteraadsvragen gesteld door de Haagse Stadspartij, samen met

Groen-Links, Islam Democraten en de Partij van de Eenheid. [57]

DE KROMME MAN, ZIJN KROMME IDEEEN EN DE GEDOGING DOOR

DE POLITIEK

Die houding van de politie, op die Pegida demonstratie op 10 april in Den Haag, geeft nou

precies aan wat er mis is in dit land.

De impliciete gedoging door de Nederlandse politiek

van het aanstormende PVV fascisme.

De man, die sinds de oprichting van zijn partij systematisch haat zaait

tegen moslims, allochtonen en vluchtelingen [58], die zich solidariseert

met een extreem-rechtse beweging als Pegida [59], die banden

onderhoudt met extreem-rechtse politici als Vlaams Belang leider

Filip de Winter en Front National leider Marine Le Pen [60], wordt

standaard de hand boven het hoofd gehouden door media en

politiek.

Want wat hij ook doet :

Of hij nu oproept, de Koran te verbieden [61], administratieve detentie in

te stellen tegen terreurverdachten [62], een ’’Marokkanendebat’’ [63], het aanwakkeren van verzet tegen

de komst van oorlogsvluchtelngen [64], of het preventief opsluiten

van mannelijke asielzoekers [zonder dat zij strafbare feiten begaan

hebben dus] in AZC’s [65], de Politici reageren als slappe was.

Zelfs de aanvankelijke verontwaardiging over zijn hatespeech ’’minder

minder’’ [66] is al grotendeels weer weggeebt.

Al wat de heren Politici doen is wat tegensputteren, even ’’in rep en

roer zijn’’ en daarna wachten op de volgende misdadige chicane

van deze Rattenvanger van Hamelen [67], die er toch maar in slaagt,

zijn populariteit steeds maar weer te vergroten. [68]

Tegen zo’’n Marokkanendebat had een principieel protest van

alle niet PVV politici moeten komen, omdat het openlijk racistisch is.

’’Minder, minder’’ had moeten leiden tot een eenduidig cordon sannitaire,

in plaats van tijdelijke verontwaardiging en morele lippendienst aan

non discriminatie.

Maar ja, als je ziet, dat de politie anti Pegida demonstranten preventief

arresteert [69], de Gemeente Amsterdam ’’linkse activisten’’ waarschuwt,

een demonstratie van de extreem-rechtse NVU geen strobreed in de

weg te leggen [70] en meer van dat triests, moet de houding van

de ’’bazen’’ van de politie en het boven Gemeentes geplaatste

Gezag, de Staatsdienaren, geen verbazing wekken.

Maar het is meer dan slapheid en gedoging.

Het is ook steeds meer meegaan met de Boodschap van Uitsluiting

van die kromme man, Wilders :

Ik noemde al de door Rutte en Samsom geinstigeerde EU ’’Turkije deal’’ [71]

, waarbij het recht op asiel is platgebombardeerd.[72]

Maar ook discriminerende voorstellen van de niet PVV partijen :

Zoals dat uit PvdA koker, waarbij mensen

van Marokkaanse afkomst, die in Nederland dezelfde

premies hebben betaald, een lager niveau aan

kinderbijslag of nabestaandenuitkering [weduwepensioen]

zouden ontvangen in hun land van herkomst of in

het geheel niet, met een

naar ambtelijk woord ”Wet Woonlandbeginsel” genoemd [73]

Dit onzalige plan is geeintameerd door PvdA vice premier

Asscher.

En dan was er nog uit de koker van de VVD een

initiatiefwetsvoorstel, de ”Antillianenwet”, waarbij aan de

komst van ”Nederlanders van Aruba, Curacao dan wel Sint Maarten” aan hun komst naar Nederland voorwaarden

zouden worden gesteld. [74]

Terwijl zij als deel van het Koninkrijk

der Nederlanden dezelfde rechten hebben als andere

Nederlanders.

Maar dat lijkt slechts op papier.

HET KROMME HUIS

Nederland is zo langzamerhand een krom huis geworden,

bewoond door een kromme man, die het steeds meer voor het

zeggen lijkt te krijgen en met zijn kromme gedachten de samenleving

vergiftigt.

Dit in te zien, het benoemen voor wat het is, racistische ophitserij

ontaard in openlijk fascisme [75], dat is het begin van de strijd.

Maar hoe nu verder ?

EPILOOG

Duidelijk is, dat we op de reguliere politiek, die zelf

anti vluchtelingenvoorstellen de wereld in slingert [76] en

meewerkt aan de Wilders’ hetze [77] of deze op zijn zachtst gezegd

gedoogt, niet hoeven rekenen.[78]

Die strijd tegen fascisme en zijn naaste familielid, repressieve

dictatuur, zullen we zelf moeten voeren met krachten, die niet alleen

principieel NEE zeggen tegen racisme, maar ook bereid zijn,

dat daadwerkelijk in woord, demonstratie of daad [fysiek blokkeren

van Pegida fascisten], in gang te zetten.

Velen zeggen, dat in het dagelijks leven van dat fascisme nog niet

veel te merken is.

Ik zeg :

Laten we niet wachten, tot het zover is, maar nu strijden.

Want de geschiedenis kan WEL herhaald worden en er staat veel

op het spel.

Niet alleen de VRIJHEID

Maar HET LIEVE LEVEN ZELF.

Zodat het kromme huis kan worden afgebroken en

daarvoor in de plaats huizen met ruimte voor iedereen.

Want is niet de wereld van iedereen ?

TEN STRIJDE !

Voor het te laat is.

Astrid Essed

NOTEN

[1]

UITPERS.BE

HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS

ASTRID ESSED

APRIL 2007

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636

[2]

VOLKSKRANT

GENOEG IS GENOEG : VERBIED DE KORAN

8 AUGUSTUS 2007

http://www.volkskrant.nl/binnenland/-genoeg-is-genoeg-verbied-de-koran~a870859/

[3]

SPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ MAROKKANENDEBAT

7 APRIL 2013

http://www.europa-nu.nl/id/vj8lhgagsiy5/nieuws/spreektekst_joram_van_klaveren_bij

UITPERS.BE

MAROKKANENDEBAT/NACHT DER SCHANDE/TWEEDE

KAMER LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAAT

ASTRID ESSED

30 APRIL 2013

http://www.uitpers.be/index.php/maatschappij/298-marokkanendebat-in-nederland-nacht-der-schande-tweede-kamer-legitimeert-allochtonenhaat

OF

http://www.astridessed.nl/2013marokkanendebat-in-nederlandnacht-der-schandetweede-kamer-legitimeert-allochtonenhaat/

[4]

UITPERS.BE

MAROKKANENDEBAT/NACHT DER SCHANDE/TWEEDE

KAMER LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAAT

ASTRID ESSED

30 APRIL 2013

http://www.uitpers.be/index.php/maatschappij/298-marokkanendebat-in-nederland-nacht-der-schande-tweede-kamer-legitimeert-allochtonenhaat

[5]

JOOP.NL

KIJK : WILDERS NU OPENLIJK RACISTISCH

12 MAART 2014

http://www.joop.nl/nieuws/kijk-wilders-nu-openlijk-racistisch

NOS

WILDERS : HOE MINDER MAROKKANEN IN NEDERLAND, HOE

BETER

14 MAART 2014

http://nos.nl/video/623152-wilders-hoe-minder-marokkanen-in-nederland-hoe-beter.html

’’En dan nog dit :

Op de bijeenkomst van de PVV vroeg Wilders vanavond aan de zaal of de PVV’ers meer of minder Marokkanen wilden, zijn uitspraken van een week geleden herhalend. “Minder !”, scandeerde zaal. De scene leidde tot veel ophef – haalde de internationale media – en wordt ongetwijfeld vervolgd.’’

NRC

LIVEBLOG

WINST D’66 EN LOKALEN-PVDA VERLIEST FORS

IN GROTE STEDEN

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/03/19/de-eerste-stemhokjes-zijn-open-gaan-de-kiezers-komen#tag:pvv

[6]

METRONIEUWS.NL

WILDERS VERVOLGD OM VIER VERSCHILLENDE AANKLACHTEN

8 MAART 2016

http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/03/wilders-vervolgd-voor-vier-verschillende-aanklachten

RTL NIEUWS

AANKLACHT WILDERS BEKEND : VERVOLGING VOOR

AANZETTEN TOT HAAT EN DISCRIMINATIE

8 MAART 2016

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/aanklacht-wilders-bekend-vervolging-voor-aanzetten-tot-haat-en-discriminatie

[7]

NRC

WILDERS OP ALLE PUNTEN VRIJGESPROKEN

23 JUNI 2011

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/06/23/wilders-vrijgesproken-van-groepsbelediging

[8]

http://frontbencher.nl/peilingen/

DIT IS DE PEILING VAN 17 APRIL, MAAR IN DE LINK

VERSPRINGT HET ZO WEER NAAR EEN RECENTERE DATUM

Tweede Kamer

12 sep. 2012

I&O Research

14 mrt. 2016

EenVandaag

29 mrt. 2016

TNS NIPO

1 apr. 2016

IPSOS

14 apr. 2016

Maurice de Hond

17 apr. 2016

Logo PVV

15

25

35

35

28

38

Logo VVD

41

27

24

25

28

23

Logo CDA

13

16

18

15

19

18

Logo GroenLinks

4

14

9

10

9

16

Logo SP

15

16

18

16

14

16

Logo D66

[9]

[9]

’’De eerste Peilingwijzer van 2016 laat nauwelijks verschuivingen zien in de politieke voorkeur van de Nederlanders. De PVV blijft het in dit gewogen gemiddelde van de grote politieke peilingen goed doen. De partij van Geert Wilders is met 33 tot 39 Tweede Kamer-zetels veruit de grootste, maar is sinds eind november niet verder gestegen.’’

NOS

PEILINGWIJZER : PVV BIJ DE HOND GROTER

DAN BIJ ANDEREN

13 JANUARI 2016

http://nos.nl/artikel/2080151-peilingwijzer-pvv-bij-de-hond-groter-dan-bij-anderen.html

[10]

WIKIPEDIA

VIJFDE COLONNE

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vijfde_colonne

[11]

’’Wilders wees erop dat een terrorist die betrokken was bij de aanslagen in Parijs, zich maandenlang vrijelijk kon bewegen in de Brusselse gemeente Molenbeek waar veel moslims wonen. ,,We hebben een monster geïmporteerd en dat is de islam”, constateerde hij.’’

ELSEVIER

KAMER RUZIET OVER ROL ISLAM

BIJ AANSLAGEN

29 MAART 2016

http://www.elsevier.nl/nederland/anp/2016/03/kamer-ruziet-over-rol-islam-bij-aanslagen-2782170W/

BNR

TWEEDE KAMER RUZIET IN AANSLAGENDEBAT OVER ROL

ISLAM

29 MAART 2016

http://www.bnr.nl/nieuws/buitenland/aanslagenbrussel/347406-1603/gratis-tweede-kamer-ruziet-in-aanslagendebat-over-rol-islam

[12]

REPUBLIEK ALLOCHTONIE

EUH…..NEDERLANDSE MOSLIMS NEMEN GEEN AFSTAND ?

KIJKT U EVEN MEE ?

14 AUGUSTUS 2014

http://www.republiekallochtonie.nl/euh-nederlandse-moslims-nemen-geen-afstand-kijkt-u-even-mee

PERSBERICHT CONTACTORGAAN MOSLIMS EN OVERHEID
http://cmoweb.nl/

CMO – PERSBERICHT

Rotterdam, 19.11.2015

Moskeeën staan opnieuw stil bij de terreuraanslagen in Parijs tijdens het vrijdaggebed

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) heeft samen met zijn lidkoepels(10) en de plaatselijke aangesloten moskeeën(382) hebben afzonderlijk op hun eigen manier, maar massaal, hun verbijstering, afkeur en veroordeling van de barbaarse, laffe, onmenselijke terreuraanslagen in Parijs en hun verdriet, verbondenheid en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden geuit.

Tijdens het vrijdaggebed van 20 november a.s. wordt er nogmaals stil gestaan bij de gebeurtenissen in Parijs. Het geweld in welke vorm dan ook en vooral op burgers zal krachtig worden veroordeeld en daarnaast zal er een oproep gedaan worden voor verbroedering en intensivering van onderlinge contacten.

In de islamitische traditie is het mede een taak van de imam en de lokale gemeenschap om te voorkomen dat de samenleving afbrokkelt en de verhoudingen op scherp komen te staan. De radicalisering en maatschappelijke vervreemding van burgers dienen door alle verantwoordelijken te worden bestreden. Het CMO en de aangesloten organisaties zullen hun activiteiten op deze gebieden verder intensiveren.

Voor meer informatie voorzitter Rasit Bal

AT5

ISLAMORGANISATIES VEROORDELEN AANSLAGEN BRUSSEL

22 MAART 2016

http://www.at5.nl/artikelen/154041/islamorganisatie_veroordeelt_aanslagen_brussel

[13]

’’VRIJHEID VAN MENINGSUITING, OOK VOOR IS AANHANGERS

Dan is er nog een voor Islamofoben en hysterici heikel punt

De vrijheid van meningsuiting waarmee in het Westen zo

geschermd wordt, behalve als het onwelgevallige meningen

betreft.

Moslims hoeven niet alleen geen afstand te nemen

of zich verexcuseren voor IS en soortgelijke groeperingen,

zij hebben het recht, achter IS en de opvattingen te staan.

Persoonlijk vind ik IS abject, maar ik ontzeg anderen het recht

niet, IS wel aan te hangen of te steunen, zolang er geen strafbare

feiten bij worden gepleegd.’’

MOSLIM SAHIL BIEDT EXCUSES AAN VOOR AANSLAGEN IN PARIJS/

AFSTAND NEMEN ONZIN/ALLEEN AANSLAGPLEGERS VERANTWOORDELIJK

ASTRID ESSED

29 NOVEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/moslim-sahil-biedt-excuses-aan-voor-aanslagen-in-parijsafstand-nemen-onzinalleen-aanslagplegers-verantwoordelijk/

[14]

VOLKSKRANT

WILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER IN

REP EN ROER

17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/politiek/wilders-oproep-tot-verzet-brengt-kamer-in-rep-en-roer~a4143720/

[15]

ANTI FASCISTISCHE ONDERZOEKSGROEP KAFKA

PVV AANHANGERS OP OORLOGSPAD

18 MAART 2016

http://kafka.nl/pvv-aanhangers-op-oorlogspad/

[16]

RTV UTRECHT

NOODOPVANG WOERDEN BESTORMD

10 OCTOBER 2015

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1395049/

[17]

JOOP.NL

PVV-KANDIDAAT BETROKKEN BIJ AANVALLERS

VLUCHTELINGEN WOERDEN

16 OCTOBER 2015

http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/34353_pvv_kandidaat_betrokken_bij_aanval_op_vluchtelingen_woerden/

[18]

’’Jochem D. ’adviseerde’ volgens eigen zeggen van geweld verdachte groepering ’’

JOOP.NL

PVV-KANDIDAAT BETROKKEN BIJ AANVALLERS

VLUCHTELINGEN WOERDEN

16 OCTOBER 2015

http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/34353_pvv_kandidaat_betrokken_bij_aanval_op_vluchtelingen_woerden/

[19]

OMROEP BRABANT

VLUCHTELINGENHATERS BEKLADDEN HUIS IN OSS

MET LEUS ’’EIGEN VOLK EERST’’, BUURTBEWONERS

GESCHROKKEN

http://www.omroepbrabant.nl/?news/237432722/Vluchtelingenhaters+bekladden+huis+in+Oss+met+leus+%E2%80%98eigen+volk+eerst%E2%80%99,+buurtbewoners+geschrokken.aspx

[20]

’’In het huis komt naar verluidt een gezin dat bestaat uit vluchtelingen. Vorige week kregen ze de sleutel, maar het huis zou nu nog worden verbouwd. ’’

OMROEP BRABANT

VLUCHTELINGENHATERS BEKLADDEN HUIS IN OSS

MET LEUS ’’EIGEN VOLK EERST’’, BUURTBEWONERS

GESCHROKKEN

http://www.omroepbrabant.nl/?news/237432722/Vluchtelingenhaters+bekladden+huis+in+Oss+met+leus+%E2%80%98eigen+volk+eerst%E2%80%99,+buurtbewoners+geschrokken.aspx

[21]

’’Vandalen hebben zaterdagnacht een huis aan de Philips van Sint Polstraat in Oss beklad. Op de woning schreven ze leuzen als ’Eigen volk eerst’ en ’Geen vluchtelingen’.

OMROEP BRABANT

VLUCHTELINGENHATERS BEKLADDEN HUIS IN OSS

MET LEUS ’’EIGEN VOLK EERST’’, BUURTBEWONERS

GESCHROKKEN

http://www.omroepbrabant.nl/?news/237432722/Vluchtelingenhaters+bekladden+huis+in+Oss+met+leus+%E2%80%98eigen+volk+eerst%E2%80%99,+buurtbewoners+geschrokken.aspx

[22]

ANTIFASCISTISCHE ONDERZOEKSGROEP KAFKA

PVV AANHANGERS OP OORLOGSPAD

18 MAART 2016

http://kafka.nl/pvv-aanhangers-op-oorlogspad/

[23]

’’”We weten hoe we jou gasleiding in jou huis tot ontploffing kunnen brengen”, staat er onder meer in de brief.’’

………….

……………

’’”We geven je een kleine week de tijd om, grof gezegd, op te rotten.”

……….

………..

’’”De PVV zal overwinnen”, staat er onder meer.’’

RTL NIEUWS

POLITIE ONDERZOEKT DREIGBRIEF AAN HAAGSE

MOSLIM

18 JANUARI 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/politie-onderzoekt-dreigbrief-aan-haagse-moslim

[24]

ANTIFASCISTISCHE ONDERZOEKSGROEP KAFKA

PVV AANHANGERS OP OORLOGSPAD

18 MAART 2016

http://kafka.nl/pvv-aanhangers-op-oorlogspad/

FASCISME OP STRAAT IN GELDERMALSEN (2) OVER

VERANTWOORDELIJKHEID EN DE ROL VAN WILDERS

PETER STORM

21 DECEMBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/12/21/fascisme-op-straat-geldermalsen-2-verantwoordelijkheid-en-de-rol-van-wilders/

[25]

’’Het plan voor een asielzoekerscentrum (azc) in Geldermalsen dat ruimte biedt aan 1500 asielzoekers is van tafel. De gemeente gaat nu kijken wat het wél kan doen.’’

NIEUWSBLAD GELDERMALSEN

UPDATE : GEEN AZC VOOR 1500 MAN IN GELDERMALSEN ;

WEL NIEUWE GESPREKKEN

23 DECEMBER 2015

http://nieuwsbladgeldermalsen.nl/lokaal/update-geen-azc-voor-1500-man-geldermalsen-wel-nieuwe-gesprekken-76205

[26]

……..

……….

………

………

To undertake programmes which facilitate the voluntary return and reintegration of refugees, displaced persons, migrants and other individuals in need of international migration services, in cooperation with other relevant international organizations as appropriate, and taking into account the needs and concerns of local communities.

To assist States in the development and delivery of programmes, studies and technical expertise on combating migrant smuggling and trafficking in persons, in particular women and children, in a manner consistent with international law.’’

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION

MISSION

http://www.iom.int/mission

BRON

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION

http://www.iom.int/

[27]

JOOP.NL

’’GA TERUG NAAR JE EIGEN LAND’’ GEPROMOOT IN

BIZAR STRIPVERHAAL

14 APRIL 2016

https://www.joop.nl/nieuws/ga-terug-naar-je-eigen-land-gepromoot-in-bizar-stripverhaal

STRIPVERHAAL INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION

ULYANA’S GROTE AVONTUUR

https://publications.iom.int/system/files/pdf/ulyana_comic.pdf

[28]

’’En Nelson wil terug. Nelson wil de natuur om zich heen voelen, zegt hij. ‘Met kuddes gnoes en olifanten.. Leeuwen in gevecht met een nijlpaard… De zon op de savanne.’ En hij wil op safari met toeristen en lekker buiten eten, ‘tussen de struisvogels en de giraffen’.

……

……

’’

Eigenlijk wil iedereen ‘terug naar zijn eigen land’, behalve Ulyana. Maar, na alle mooie verhalen van de anderen, ziet ook Ulyana het uiteindelijk zonnig in. Letterlijk, want vooruit, ‘het wordt daar heel warm’ en dus kan ze in de zomer lekker naar het strand.

Dat bevestigt ook Yandro, een jongen die al het geluk heeft gehad uitgezet te zijn. Via Skype laat ook hij weten dat het zulk lekker weer is in zijn thuisland. En het uitgezet worden zelf ? Geen greintje pijn. Eerst was het even spannend, maar ‘ later heeft iemand van IOM ons naar het vliegtuig gebracht.’

JOOP.NL

’’GA TERUG NAAR JE EIGEN LAND’’ GEPROMOOT IN

BIZAR STRIPVERHAAL

14 APRIL 2016

https://www.joop.nl/nieuws/ga-terug-naar-je-eigen-land-gepromoot-in-bizar-stripverhaal

[29]

METRONIEUWS.NL

DIT STAAT ER IN DE DEAL TUSSEN TURKIJE EN DE EU

8 MAART 2016

http://www.metronieuws.nl/nieuws/buitenland/2016/03/dit-staat-er-in-de-deal-tussen-turkije-en-de-eu

NU.NL

AKKOORD TUSSEN EU EN TURKIJE OVER AANPAK

MIGRATIECRISIS

18 MAART 2016

http://www.nu.nl/bootvluchtelingen/4232653/akkoord-tussen-eu-en-turkije-aanpak-migratiecrisis.html

[30]

AMNESTY INTERNATIONAL

SAY NO TO A BAD DEAL WITH TURKEY

17 MARCH 2016

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/03/say-no-to-a-bad-deal-with-turkey/

AMNESTY INTERNATIONAL

EU-TURKEY REFUGEE DEAL A HISTORICAL

BLOW TO RIGHTS

18 MARCH 2016

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/03/eu-turkey-refugee-deal-a-historic-blow-to-rights/

HUMAN RIGHTS WATCH

EU/TURKEY MASS-RETURN THREATENS RIGHTS

15 MARCH 2016

https://www.hrw.org/news/2016/03/15/eu-turkey-mass-return-deal-threatens-rights

HUMAN RIGHTS WATCH

HUMAN RIGHTS WATCH LETTER TO EU

LEADERS ON REFUGEES

15 MARCH 2016

https://www.hrw.org/news/2016/03/15/human-rights-watch-letter-eu-leaders-refugees

[31]

’’The breach of the right to seek asylum is not mitigated by the fiction that Turkey is a “safe” country for refugees. Turkey has granted “temporary protection” to more than two million Syrians, but it still refuses effective protection in practice to non-Europeans including Afghans, Iraqis and others applying for it. Turkey has also repeatedly pushed Syrians back into the war zone and closed borders to others seeking to flee. ’’

AMNESTY INTERNATIONAL

SAY NO TO A BAD DEAL WITH TURKEY

17 MARCH 2016

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/03/say-no-to-a-bad-deal-with-turkey/

’’The breach of the right to seek asylum is not mitigated by the fiction that Turkey is a “safe” country for all refugees. Turkey has granted “temporary protection” to more than two million Syrians but it refuses full refugee status for any non-Europeans. That selective reading of its refugee obligations partly explains why Turkey has repeatedly pushed Syrians back into the war zone and closed borders to others seeking to flee. ’’

HUMAN RIGHTS WATCH

HUMAN RIGHTS WATCH LETTER TO EU

LEADERS ON REFUGEES

15 MARCH 2016

https://www.hrw.org/news/2016/03/15/human-rights-watch-letter-eu-leaders-refugees

’’Want het recht om individueel asiel aan te vragen in Griekenland kan niet worden gegarandeerd en Turkije is volgens VN-richtlijnen geen veilig derde land.’’

TROUW

DEAL MET TURKIJE IS GROTE MORELE DWALING

12 APRIL 2016

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/4280261/2016/04/12/Deal-van-EU-met-Turkije-is-grote-morele-dwaling.dhtml

[32]

’’De afspraken worden zondag 20 maart van kracht. Migranten die vanaf die dag aankomen op de Griekse eiland worden teruggestuurd naar Turkije.’’

NU.NL

AKKOORD TUSSEN EU EN TURKIJE OVER AANPAK

MIGRATIECRISIS

18 MAART 2016

http://www.nu.nl/bootvluchtelingen/4232653/akkoord-tussen-eu-en-turkije-aanpak-migratiecrisis.html

[33]

WIKIPEDIA

PEGIDA

https://en.wikipedia.org/wiki/Pegida

[34]

KAFKA

PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING ?

http://kafka.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/

[35]

NOS

BOODSCHAP WILDERS VOORGELEZEN TIJDENS PEGIDA MARS

25 JANUARI 2015

http://nos.nl/artikel/2015389-boodschap-wilders-voorgelezen-tijdens-pegida-mars.html

[36]

“Ik steun jullie van harte. Miljoenen in Europa steunen jullie. Ik ben trots op jullie.” laat Geert Wilders aan de Pegida demonstranten van 25 januari in Dresden weten. Zijn boodschap aan de 17.000 demonstranten wordt voorgelezen door ‘Ed aus Holland’. Een Nederlandse man, in Duitsland woonachtig en regelmatig spreker op Pegida demonstraties.

KAFKA

NEDERLANDSE PEGIDA ACTIVIST : WAPENHANDELAAR

EN NAZIVRIEND

http://kafka.nl/nederlandse-pegida-activist-wapenhandelaar-en-nazivriend/

[37]

KAFKA

PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING ?

http://kafka.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/

[38]

INTERNATIONAL BUSINESS TIMES

TOMMY ROBINSON/PEGIDA UK FIGUREHEAD ”TO BE CHARGED WITH

ASSAULT AFTER LAUNCH OF ANTI ISLAMGROUP

http://www.ibtimes.co.uk/tommy-robinson-pegida-uk-figurehead-be-charged-assault-days-after-launch-anti-islam-group-1536415

[39]

´´Begin 2015 raakt hij in opspraak omdat er een foto van hem is opgedoken met een Hitler-snor en scheiding. Voor korte tijd trekt hij zich terug als leider. Op zijn persoonlijke Facebook-pagina beschrijft Bachmann oorlogsvluchtelingen en asielzoekers als “vuil” en “ongedierte”. Deze opmerkingen hebben er toe geleid dat het openbaar ministerie in Duitsland Bachmann onlangs heeft aangeklaagd wegens het aanzetten tot haat.´´

KAFKA

PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING ?

http://kafka.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/

NOS

BACHMANN SCHOLD OOK MIGRANTEN UIT

21 JANUARI 2015

http://nos.nl/artikel/2014594-bachmann-schold-ook-migranten-uit.html

[40]

´´Begin 2015 raakt hij in opspraak omdat er een foto van hem is opgedoken met een Hitler-snor en scheiding. Voor korte tijd trekt hij zich terug als leider. Op zijn persoonlijke Facebook-pagina beschrijft Bachmann oorlogsvluchtelingen en asielzoekers als “vuil” en “ongedierte”. Deze opmerkingen hebben er toe geleid dat het openbaar ministerie in Duitsland Bachmann onlangs heeft aangeklaagd wegens het aanzetten tot haat.´´

KAFKA

PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING ?

http://kafka.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/

NOS

BACHMANN SCHOLD OOK MIGRANTEN UIT

21 JANUARI 2015

http://nos.nl/artikel/2014594-bachmann-schold-ook-migranten-uit.html

[41]

´´ Begin 2015 raakt hij in opspraak omdat er een foto van hem is opgedoken met een Hitler-snor en scheiding. Voor korte tijd trekt hij zich terug als leider.´´

KAFKA

PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING ?

http://kafka.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/

VOLKSKRANT

PEGIDA VOORMAN BACHMANN TREEDT TERUG OM HITLERFOTO

21 JANUARI 2015

http://www.volkskrant.nl/buitenland/pegida-voorman-bachmann-treedt-terug-om-hitlerfoto~a3834571/

´´In mid-January 2015, Bachmann was hit with criticism after a now-discredited picture surfaced showing him with a mustache and hair style similar to Adolf Hitler.[18][19] According to Bachmann, it was an old photo that was meant as a joke.[18][19] After the photo had sparked international outrage, Bachmann stepped down as de facto leader of Pegida.[20] According to Bachmann and Pegida co-founder Kathrin Oertel, Bachmann’s resignation had nothing to do with the photo.[20] A few weeks later, Bachmann was reinstated as a co-leader following a vote.´´

WIKIPEDIA

LUTZ BACHMANN

https://en.wikipedia.org/wiki/Lutz_Bachmann

[42]

PEGIDA IN ROTTERDAM/TWEE KEER

METRONIEUWS.NL

PEGIDA DEMONSTREERT : ”VEEL POLITIE, VERLOOP RUSTIG”

29 NOVEMBER 2015

http://www.metronieuws.nl/binnenland/rotterdam/2015/11/pegida-demonstreert-veel-politie-verloop-rustig

METRONIEUWS.NL

VERSTOPTE DEMONSTRATIE PEGIDA IN ROTTERDAM

19 DECEMBER 2015

http://www.metronieuws.nl/nieuws/rotterdam/2015/12/verstopte-demonstratie-pegida-in-rotterdam

[43]

PEGIDA IN UTRECHT/TWEE KEER

RTL NIEUWS

ZEKER TIEN ARRESTATIES BIJ PEGIDA DEMONSTRATIE IN UTRECHT

11 OCTOBER 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/zeker-tien-arrestaties-bij-pegida-demonstratie-utrecht

”Vandaag gaven ruim 600 mensen gehoor aan de oproep van Laat Ze Niet Lopen om te demonstreren tegen het extreem-rechtse Pegida op het Vredenburgplein in Utrecht. Het uit Duitsland afkomstige Pegida deed met haar demonstratie vandaag een poging om ook in Nederland voet aan de grond krijgen. Honderden mensen kwamen in actie om te zorgen dat zij hun verwerpelijke gedachtegoed niet konden verspreiden.”

INDYMEDIA.NL

UTRECHT OVERSTEMT PEGIDA DEMONSTRATIE

10 OCTOBER 2015

https://www.indymedia.nl/node/30095

KAFKA

PEGIDA NEDERLAND – EEN EERSTE TEST

14 OCTOBER 2015

http://kafka.nl/pegida-nederland-een-eerste-test/

SOCIALISME.NU

ANTI-PEGIDA PROTEST IN UTRECHT : DE WERELD

IS VAN IEDEREEN

12 OCTOBER 2015

http://socialisme.nu/blog/nieuws/47124/anti-pegida-protest-in-utrecht-de-wereld-is-van-iedereen/

ROEPEN, RENNEN, ADRENALINE : IN ACTIE TEGEN PEGIDA

PETER STORM

11 OCTOBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/10/11/roepen-rennen-adrenaline-actie-tegen-pegida/

VOLKSKRANT

PEGIDA DEMONSTRATIE IN UTRECHT : ”EET GEEN KEBAB MEER”

9 NOVEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/binnenland/pegida-demonstratie-in-utrecht-eet-geen-kebab-meer~a4181351/

[44]

PEGIDA IN APELDOORN

NU.NL

PEGIDA WIL IN JANUARI DEMONSTREREN IN APELDOORN

23 DECEMBER 2015

http://www.nu.nl/binnenland/4188009/pegida-wil-in-januari-demonstreren-in-apeldoorn.html

NU.NL

PEGIDA DEMONSTRATIE APELDOORN RUSTIG VERLOPEN

17 JANUARI 2016

http://www.nu.nl/binnenland/4199189/pegida-demonstratie-apeldoorn-rustig-verlopen.html

ANTI FASCISTISCHE AKTIE

17-1-2016 STOP PEGIDA IN APELDOORN ! LAAT ZE NIET LOPEN !

https://afanl.wordpress.com/2016/01/05/17-1-2016-stop-in-apeldoorn-laat-ze-niet-lopen/

[45]

PEGIDA IN AMSTERDAM

LAAT ZE NIET LOPEN

PEGIDA’S HAAT DUIDELIJK NIET WELKOM IN AMSTERDAM

MOKUM KWAM IN VERZET

http://laatzenietlopen.blogspot.nl/2016/02/pegidas-haat-duidelijk-niet-welkom-in.html

INDYMEDIA.NL

PEGIDA’S HAAT DUIDELIJK NIET WELKOM IN AMSTERDAM

MOKUM KWAM IN VERZET

https://www.indymedia.nl/node/31841

DAGJE ANTIFASCISME AAN DE AMSTERDAMSE GRACHTEN

PETER STORM

7 FEBRUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/02/07/dagje-antifascisme-aan-de-amsterdamse-grachten/

PEGIDA MAG DEMONSTREREN IN AMSTERDAM/HAATZAAIERS/

IN VERZET TEGEN NEO NAZI’S

ASTRID ESSED

13 JANUARI 2016

http://www.astridessed.nl/pegida-mag-demonstreren-in-amsterdamhaatzaaiersin-verzet-tegen-neo-nazis/

[46]

PEGIDA IN EDE

DE GELDERLANDER

PEGIDA VOORMAN AANGEHOUDEN BIJ DEMONSTRATIE

TEGEN AZC EDE

20 FEBRUARI 2016

http://www.gelderlander.nl/regio/de-vallei/ede/pegida-voorman-aangehouden-bij-demonstratie-tegen-azc-ede-1.5746721

NU.NL

TWEE AANHOUDINGEN BIJ PEGIDA DEMONSTRATIE EDE

20 FEBRUARI 2016

http://www.nu.nl/algemeen/4218046/twee-aanhoudingen-bij-pegida-demonstratie-ede.html

[47]

PEGIDA IN DEN HAAG

ANTI-FASCISTISCHE AKTIE

10 APRIL : GEEN RUIMTE VOOR RACISME-STOP PEGIDA

IN DEN HAAG

https://afanl.wordpress.com/2016/03/30/10-april-geen-ruimte-voor-racisme-stop-pegida-in-den-haag/

INDYMEDIA.NL

PEGIDA IN DEN HAAG

10 APRIL 2016

https://www.indymedia.nl/node/32886

OMROEP WEST

PROTESTMARS PEGIDA DOOR CENTRUM DEN HAAG,

TEGEN-DEMO OP PLEIN 1813

10 APRIL 2016

http://www.omroepwest.nl/nieuws/3124389/Protestmars-Pegida-door-centrum-Den-Haag-tegen-demo-op-Plein-1813

[48]

AANGEKONDIGDE DEMONSTRATIE PEGIDA

OP 7 MEI IN ALMERE

’’De anti-islambeweging Pegida heeft een nieuwe demonstratie in Almere aangekondigd. Volgens een bericht op haarFacebookpagina zal er op 7 mei een actie gehouden worden op een nog bekend te maken plek in de stad.

De demonstatie in Almere die in februari was gepland, werd afgelast, omdat de beweging op hetzelfde moment ook een actie in Amsterdam had gepland. ’’

OMROEP FLEVOLAND

PEGIDA KONDIGT NIEUWE DEMONSTRATIE AAN

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/134548/almere-pegida-kondigt-nieuwe-demonstratie-aan

’’Op 7 mei komt de organisatie dus wel naar Almere. De demonstratie begint om half twee, maar de precieze locatie is nog niet duidelijk. Dat staat op de Facebook-pagina van Pegida.’’

DICHTBIJ.NL

PEGIDA KONDIGT OPNIEUW ALMEERSE DEMONSTRATIE AAN

18 APRIL 2016

http://www.dichtbij.nl/almere/regio/artikel/4243055/pegida-kondigt-opnieuw-almeerse-demonstratie-aan.aspx

[49]

LAAT ZE NIET LOPEN ! STOP EXTREEM-RECHTSE DEMONSTRATIES !

STOP RACISME !

http://laatzenietlopen.blogspot.nl/

WAT DOET LAAT ZE NIET LOPEN

ZIE YOUTUBE FILMPJE

https://www.youtube.com/watch?v=M3zla82Bqrs

[50]

KAFKA

PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING ?

http://kafka.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/

[51]

’’Een aantal had ook illegaal vuurwerk bij zich.’’

NU.NL

POLITIE ARRESTEERT 54 TEGENDEMONSTRANTEN

BIJ PROTEST PEGIDA IN DEN HAAG

10 APRIL 2016

http://www.nu.nl/binnenland/4244600/politie-arresteert-54-tegendemonstranten-bij-protest-pegida-in-haag.html

[52]

’’Op zondag 10 april jl. vond er in de binnenstad van Den Haag een demonstratie van het extreemrechtse Pegida plaats. Het was Pegida toegestaan een tocht door de binnenstad te lopen terwijl elke vorm van vreedzaam tegenprotest, of de ‘dreiging’ hiervan, in de buurt onmogelijk werd werd gemaakt door vele tientallen mensen preventief te arresteren.’’

VRAGEN OVER DEMONSTRATIE PEGIDA EN DEMONSTRATIE

BELEID DEN HAAG

12 APRIL 2016

http://www.haagsestadspartij.nl/democratie-bestuur-en-media/vragen-over-demonstratie-pegida-en-demonstratiebeleid-den-haag/

[53]

’’ Bij het artikel 1 monument vond afgelopen zondag een kleine spontante demonstratie tegen racisme plaats waarbij een spandoek werd getoond en leuzen werden gescandeerd. Volgens de Nationale Ombudsman mag een demonstratie niet worden beëindigd uitsluitend vanwege het niet-aanmelden van een demonstratie. Beperking van demonstratievrijheid kan alleen in belang van volksgezondheid, verkeersveiligheid of openbare orde.’’

VRAGEN OVER DEMONSTRATIE PEGIDA EN DEMONSTRATIE

BELEID DEN HAAG

12 APRIL 2016

http://www.haagsestadspartij.nl/democratie-bestuur-en-media/vragen-over-demonstratie-pegida-en-demonstratiebeleid-den-haag/

’’Antifascisten die vanaf het startpunt op het Spuiplein een tegengeluid lieten horen werden bij het artikel 1 monument aan de Hofplaats ingesloten door de ME en massaal gearresteerd.’’

INDYMEDIA.NL

MASSA-ARRESTATIE EN REPRESSIE MAKEN PEGIDA PROTEST ONMOGELIJK

12 APRIL 2016

https://www.indymedia.nl/node/32915

[54]

’’ Ook zo’n 35 antifascisten die in een restaurant zaten langs de route werden binnen ingesloten door de ME. Ze werden gevorderd het pand waar ze zich in bevonden te verlaten, en werden vervolgens nog in het pand opgepakt voor het zogenaamd overtreden van de plaatselijke APV die het verbied samen te scholen.’’

INDYMEDIA.NL

MASSA-ARRESTATIE MAKEN PEGIDA PROTEST ONMOGELIJK

12 APRIL 2016

https://www.indymedia.nl/node/32915

[55]

’’Maar ook andere opvallende Voorposters deden mee. Ben van der Kooi bijvoorbeeld, die ruim een jaar in voorarrest zat als verdachte van brandstichting in een moskee en vrijgesproken werd wegens gebrek aan bewijs. Sindsdien laat hij geen kans onbenut om op het internet alle soorten van aanslagen op moskeeën aan te prijzen en toe te juichen. Daarnaast steekt hij zijn bewondering voor de massamoordenaar Anders Breivik niet onder stoelen of banken.’’

KAFKA

WILDERS MAAKT NIEUWE VRIENDEN

22 SEPTEMBER 2013

http://kafka.nl/wilders-maakt-nieuwe-vrienden/?lang=en

INDYMEDIA.NL

MASSA-ARRESTATIE EN REPRESSIE MAKEN

PEGIDA PROTEST ONMOGELIJK

12 APRIL 2016

https://www.indymedia.nl/node/32915

[56]

WIKIPEDIA

TATJANA FESTERLING

https://en.wikipedia.org/wiki/Tatjana_Festerling

DAILY MAIL.COM

’’FORGET DECENCY, FIGHT THE SEX JIHAD’’

THE MOMENT THE MOST POWERFUL WOMAN

IN FAR-RIGHT PEGIDA LAUNCHES VICIOUS

ATTACK ON MUSLIM MIGRANTS, TELLING THE

PUBLIC ’’TO GRAB YOUR PITCHWORK AND

PROTECT EUROPE’’

15 FEBRUARY 2016

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3443786/Forget-decency-fight-sex-jihad-Femme-fatale-extremist-Pegida-group-accuses-Muslims-targeting-Western-women-gay-men-calls-public-grab-pitchforks.html

INDYMEDIA.NL

MASSA-ARRESTATIE EN REPRESSIE MAKEN

PEGIDA PROTEST ONMOGELIJK

12 APRIL 2016

https://www.indymedia.nl/node/32915

[57]

VRAGEN OVER DEMONSTRATIE PEGIDA EN DEMONSTRATIE

BELEID DEN HAAG

12 APRIL 2016

http://www.haagsestadspartij.nl/democratie-bestuur-en-media/vragen-over-demonstratie-pegida-en-demonstratiebeleid-den-haag/

[58]

VERGELIJKING WILDERS MET HITLER/KERN VAN WAARHEID

ASTRID ESSED

17 MAART 2014

http://www.astridessed.nl/vergelijking-wilders-met-hitlerkern-van-waarheid/

OPEN BRIEF AAN GEERT WILDERS : ’’U TREEDT IN HITLER’S

VOETSPOREN’’

PETER STORM

16 MAART 2014

http://www.ravotr.nl/2014/03/16/open-brief-aan-geert-wilders-ja-staat-hitlers-voetsporen/

UITPERS.BE

HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN WILDERS

ASTRID ESSED

APRIL 2007

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636

NEDERLAND BEKENT KLEUR

WAT WIL WILDERS

http://www.watwilwilders.nl/

NOVATV.NL

ANNE FRANK STICHTING : GEERT WILDERS IS

EXTREEM-RECHTS

10 DECEMBER 2008

http://www.novatv.nl/page/detail/uitzendingen/6548/Anne%20Frank%20Stichting:%20Geert%20Wilders%20is%20extreem-rechts

”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’

VOLKSKRANT

WILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER IN

REP EN ROER

17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/politiek/wilders-oproep-tot-verzet-brengt-kamer-in-rep-en-roer~a4143720/

NOS

WILDERS : MANNELIJKE VLUCHTELINGEN OPSLUITEN

IN AZC’S

18 JANUARI 2016

http://nos.nl/artikel/2081246-wilders-mannelijke-moslimvluchtelingen-opsluiten-in-azc-s.html

NOS

WILDERS : MANNELIJKE VLUCHTELINGEN OPSLUITEN

IN AZC’S

18 JANUARI 2016

http://nos.nl/artikel/2081246-wilders-mannelijke-moslimvluchtelingen-opsluiten-in-azc-s.html

[59]

NOS

BOODSCHAP WILDERS VOORGELEZEN TIJDENS PEGIDA MARS

25 JANUARI 2015

http://nos.nl/artikel/2015389-boodschap-wilders-voorgelezen-tijdens-pegida-mars.html

[60]

NU.NL

MARINE LE PEN NAAR NEDERLAND VOOR OVERLEG MET WILDERS

14 OCTOBER 2013

http://www.nu.nl/politiek/3601856/marine-le-pen-nederland-overleg-met-wilders.html

NIEUWSUUR.NL

LE PEN KOMT NAAR NEDERLAND

11 OCTOBER 2013

http://nieuwsuur.nl/onderwerp/561247-le-pen-komt-naar-nederland.html

SOCIALISME.NU

WILDERS : SPIL IN EUROPESE COALITIE VAN DE HAAT

8 NOVEMBER 2013

http://socialisme.nu/blog/nieuws/38387/wilders-spil-in-europese-coalitie-van-de-haat/

WILDERS HAALT MARINE LE PEN NAAR DE TWEEDE KAMER/

WINDEN DES ONHEILS WAAIEN OM DE EUROPESE ROTSEN/

BONDGENOOTSCHAP DER DUISTERE KRACHTEN

ASTRID ESSED

13 NOVEMBER 2013

http://www.astridessed.nl/wilders-haalt-marine-le-pen-naar-tweede-kamerwinden-des-onheils-waaien-om-de-europese-rotsenbondgenootschap-der-duistere-krachten/

POLITIEKE GEDOGING WILDERS FASCISME

HERDENKING FEBRUARISTAKING/EERBETOON AAN DE

MOEDIGE STAKERS VAN TOEN/STRIJDBAARHEID NU

ASTRID ESSED

26 FEBRUARI 2015

http://www.astridessed.nl/herdenking-februaristakingeerbetoon-aan-de-moedige-stakers-van-toenstrijdbaarheid-nu/

[61]

VOLKSKRANT

GENOEG IS GENOEG : VERBIED DE KORAN

8 AUGUSTUS 2007

http://www.volkskrant.nl/binnenland/-genoeg-is-genoeg-verbied-de-koran~a870859/

[62]

PVV GUANTANAMO BAY/COLUMN

30 OCTOBER 2007

http://www.pvv.nl/index.php/in-de-media/opinie/328-guantanamo-bay-column.html

TEKST

Geschreven : 30 oktober 2007

Afgelopen donderdag bezocht ik Guantanamo Bay, de al meer dan een eeuw door de Verenigde Staten van Cuba gepachte marinebasis die sinds 2001 voor een klein gedeelte is ingericht als detentiecentrum waar vermeende Al Qaeda- en Talibanterroristen worden vastgehouden. Hoewel het meer dan 30 graden was, is Guantanomo Bay zeker geen fijn vakantieressort, alleen al omdat je er geen foto’s mag maken. Maar de berichtgeving in de media over misstanden die op Guantanamo Bay zouden plaatsvinden raken voor zover ik kan beoordelen kant noch wal, want met eigen ogen zag ik dat de Amerikanen de ongeveer 335 ‘vijandelijke strijders’ prima behandelen. Zo zijn de cellen brandschoon, de medische voorzieningen uitstekend en met het eten is niets mis. Voor 20 dollar kocht ik een ‘detainee meal’ en het smaakte prima. Ik heb me laten vertellen dat een deel van de gevangenen zelfs aan obesitas lijdt. Moet u nagaan.

De Amerikaanse overheid wil graag dat Nederland gevangenen uit Guantanamo Bay overneemt. Ik vind dat een slecht plan en ben hier tegen. Maar het bezoek sterkte mij wel in mijn overtuiging dat het voor Nederland een zegen zou zijn als ook wij over een detentiecentrum à la Guantanamo Bay zouden beschikken. Ik stel me dat als volgt voor. Sinds een paar jaar houdt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst een aantal Nederlandse moslims in de gaten. Sinds de terroristische aanslagen in Madrid van 11 maart 2004 heeft de AIVD haar informatie ondergebracht in de zogenoemde Contra Terrorisme Infobox, een samenwerking van de AIVD met onder andere de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, het Openbaar Ministerie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. In sommige gevallen gaat het om personen die in de toekomst geweld tegen ons land zouden kunnen gebruiken, die de Sharia willen invoeren en Nederland, het Westen en onze manier van leven haten. Een deel van die in de CT-Infobox ondergebrachte personen kunnen dan ook wat betreft hun gedachtegoed en bereidheid tot geweldpleging op één lijn geplaatst worden met Samir Azzouz en Mohammed Bouyeri, de moordenaar van Theo van Gogh.

Al deze bij de AIVD bekende potentiële terroristen worden als het aan mij ligt preventief opgepakt en preventief gedetineerd. In Israël is administratieve detentie al mogelijk, daar worden personen die door de geheime dienst als een gevaar voor de Israëlische veiligheid beschouwd worden voor onbepaalde tijd administratiefrechtelijk vastgezet. In Israël functioneert het, waarom zou het dan niet ook in Nederland ingevoerd kunnen worden ? In mijn plan is het de AIVD die een potentiële terrorist bij de minister van Binnenlandse Zaken voor administratieve detentie voordraagt. De minister beslist of de betreffende persoon al dan niet preventief wordt vastgezet en vervolgens is het de bestuursrechter die om het half jaar toetst of de administratieve detentie nog gerechtvaardigd is. Onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke toetsing is dus gewaarborgd.

Ik roep het kabinet op alles in het werk te stellen om Nederland tegen het islamitisch terrorisme te beschermen. Laten we er alles aan doen om de strijd tegen het terrorisme te winnen en een tweede op de Koran geïnspireerde moord in Nederland koste wat het kost te voorkomen. Laten we ervoor zorgen dat terroristische aanslagen als in New York, Madrid en Londen in ons land uitblijven. Daarom vraag ik het kabinet een op Guantanamo Bay gebaseerd administratief detentiecentrum voor potentiële terroristen in Nederland te bouwen en de bij de AIVD bekende potentiële terroristen daarin preventief op te sluiten. Voorkomen is immers beter dan genezen. Ik ben graag bereid de eerste steen te leggen.’’

[63]

SPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ MAROKKANENDEBAT

7 APRIL 2013

http://www.europa-nu.nl/id/vj8lhgagsiy5/nieuws/spreektekst_joram_van_klaveren_bij

UITPERS.BE

MAROKKANENDEBAT/NACHT DER SCHANDE/TWEEDE

KAMER LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAAT

ASTRID ESSED

30 APRIL 2013

http://www.uitpers.be/index.php/maatschappij/298-marokkanendebat-in-nederland-nacht-der-schande-tweede-kamer-legitimeert-allochtonenhaat

OF

http://www.astridessed.nl/2013marokkanendebat-in-nederlandnacht-der-schandetweede-kamer-legitimeert-allochtonenhaat/

[64]

”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’

VOLKSKRANT

WILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER IN

REP EN ROER

17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/politiek/wilders-oproep-tot-verzet-brengt-kamer-in-rep-en-roer~a4143720/

[65]

NOS

WILDERS : MANNELIJKE VLUCHTELINGEN OPSLUITEN

IN AZC’S

18 JANUARI 2016

http://nos.nl/artikel/2081246-wilders-mannelijke-moslimvluchtelingen-opsluiten-in-azc-s.html

[66]

JOOP.NL

KIJK : WILDERS NU OPENLIJK RACISTISCH

12 MAART 2014

http://www.joop.nl/nieuws/kijk-wilders-nu-openlijk-racistisch

NOS

WILDERS : HOE MINDER MAROKKANEN IN NEDERLAND, HOE

BETER

14 MAART 2014

http://nos.nl/video/623152-wilders-hoe-minder-marokkanen-in-nederland-hoe-beter.html

’’En dan nog dit :

Op de bijeenkomst van de PVV vroeg Wilders vanavond aan de zaal of de PVV’ers meer of minder Marokkanen wilden, zijn uitspraken van een week geleden herhalend. “Minder !”, scandeerde zaal. De scene leidde tot veel ophef – haalde de internationale media – en wordt ongetwijfeld vervolgd.’’

NRC

LIVEBLOG

WINST D’66 EN LOKALEN-PVDA VERLIEST FORS

IN GROTE STEDEN

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/03/19/de-eerste-stemhokjes-zijn-open-gaan-de-kiezers-komen#tag:pvv

[67]

WIKIPEDIA

DE RATTENVANGER VAN HAMELEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_rattenvanger_van_Hamelen

[68]

http://frontbencher.nl/peilingen/

DIT IS DE PEILING VAN 17 APRIL, MAAR IN DE LINK

VERSPRINGT HET ZO WEER NAAR EEN RECENTERE DATUM

Tweede Kamer

12 sep. 2012

I&O Research

14 mrt. 2016

EenVandaag

29 mrt. 2016

TNS NIPO

1 apr. 2016

IPSOS

14 apr. 2016

Maurice de Hond

17 apr. 2016

Logo PVV

15

25

35

35

28

38

Logo VVD

41

27

24

25

28

23

Logo CDA

13

16

18

15

19

18

Logo GroenLinks

4

14

9

10

9

16

Logo SP

15

16

18

16

14

16

Logo D66

[9]

[69]

INDYMEDIA.NL

MASSA-ARRESTATIE EN REPRESSIE MAKEN

PEGIDA PROTEST ONMOGELIJK

12 APRIL 2016

https://www.indymedia.nl/node/32915

[70]

AT5

GEMEENTE WAARSCHUWT ACTIVISTEN, DIE NVU

DEMONSTRATIE WILLEN VERSTOREN

11 MAART 2016

http://www.at5.nl/artikelen/153662/gemeente_waarschuwt_activisten_die_nvu-demonstratie_willen_verstoren

[71]

NU.NL

RUTTE EN SAMSOM LANCEREN EUROPEES PLAN VOOR

VLUCHTELINGENCRISIS

28 JANUARI 2016

http://www.nu.nl/politiek/4205091/rutte-en-samsom-lanceren-europees-plan-vluchtelingencrisis.html

[72]

AMNESTY INTERNATIONAL

SAY NO TO A BAD DEAL WITH TURKEY

17 MARCH 2016

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/03/say-no-to-a-bad-deal-with-turkey/

AMNESTY INTERNATIONAL

EU-TURKEY REFUGEE DEAL A HISTORICAL

BLOW TO RIGHTS

18 MARCH 2016

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/03/eu-turkey-refugee-deal-a-historic-blow-to-rights/

HUMAN RIGHTS WATCH

EU/TURKEY MASS-RETURN THREATENS RIGHTS

15 MARCH 2016

https://www.hrw.org/news/2016/03/15/eu-turkey-mass-return-deal-threatens-rights

HUMAN RIGHTS WATCH

HUMAN RIGHTS WATCH LETTER TO EU

LEADERS ON REFUGEES

15 MARCH 2016

https://www.hrw.org/news/2016/03/15/human-rights-watch-letter-eu-leaders-refugees

[73]

WET WOONLANDBEGINSEL

http://wetten.overheid.nl/BWBR0031555/geldigheidsdatum_29-08-2013

REPUBLIEK ALLOCHTONIE

MAROKKAANSE ORGANISATIES DREIGEN STEUN AAN

PVDA IN TE TREKKEN

9 MAART 2013

http://www.republiekallochtonie.nl/marokkaanse-organisaties-dreigen-steun-aan-pvda-in-te-trekken

NU.NL

ASSCHER ZEGT UITKERINGSVERDRAG MET MAROKKO OP

8 OCTOBER 2014

http://www.nu.nl/politiek/3898498/asscher-zegt-uitkeringsverdrag-met-marokko-op.html

WILDERS WINT WEDEROM

PETER STORM

11 JUNI 2014

http://www.ravotr.nl/2014/06/11/wilders-wint-wederom/

FRANS, DIEDERIK EN GEERT : WAT EEN PASSEND DRIEMANSCHAP

PETER STORM

28 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/28/frans-diederik-en-geert-wat-een-passend-driemanschap/

[74]

ANTILLIANENWET/OVER RACISME EN NEERLANDS SCHANDE/

TERUGKEER NAAR DUISTERE TIJDEN

ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/antillianenwetover-racisme-en-neerlands-schandeterugkeer-naar-duistere-tijden/

”De reismogelijkheden naar Nederland blijven mogelijk, maar wanneer Nederlanders van Aruba, Curaçao dan wel Sint Maarten langer dan 6 maanden in Nederland verblijven, dan zijn zij verplicht zich in te schrijven bij de gemeente.

Dat is alleen mogelijk wanneer zij voldoen aan de volgende criteria :het voldoende beheersen van de Nederlandse taal ;het hebben van aantoonbare middelen van bestaan in Nederland ;het hebben van een startkwalificatie die aansluit bij de Nederlandse arbeidsmarkt ;in het verleden niet in aanraking zijn geweest met justitie ;geen gevaar zijn voor de openbare orde, de publieke rust of veiligheid, de goede zeden of het algemeen belang ;in het bezit zijn van een bewijs van uitschrijving uit het bevolkingsregister van één van de eilanden.”

INITIATIEF-VOORSTEL BOSMAN/

WET REGULERING VESTIGING NEDERLANDERS VAN ARUBA, CURACAO

EN SINT-MAARTEN IN NEDERLAND [IN DE VOLKSMOND

”ANTILLIANENWET” GENOEMD]

http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33325_initiatiefvoorstel_bosman

NOS

KAMER KRAAKT ANTILLIANENWET

12 MAART 2014
http://nos.nl/artikel/622251-kamer-kraakt-antillianenwet.html

NIEUWS.NL

GEEN MEERDERHEID VOOR ANTILLIANENWET VVD

12 MAART 2014

http://nieuws.nl/algemeen/20140312/geen-meerderheid-voor-antillianenwet-vvd/

[75]

UIT DIE VERLAMMENDE LICHTBUNDEL ! STAPPEN TEGEN HET

PVV FASCISME

PETER STORM

21 MAART 2016

http://www.ravotr.nl/2016/03/21/uit-die-verlammende-lichtbundel-stappen-tegen-het-pvv-fascisme/

NA DE ’’SLAG OM AMSTERDAM’’ : OVER DE NOODZAAK VAN EEN

MILITANT ANTIFASCISME

12 FEBRUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/02/12/na-de-slag-om-amsterdam-de-noodzaak-van-een-militant-antifascisme/

HEESCH EN ELDERS : NIEUWE ’’INCIDENTEN’’ ONDERSTREPEN

FASCISTISCHE DREIGING

PETER STORM

23 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/23/heesch-en-elders-nieuwe-incidenten-onderstrepen-fascistische-dreiging/

[76]

UIT DIE VERLAMMENDE LICHTBUNDEL ! STAPPEN TEGEN HET

PVV FASCISME

PETER STORM

21 MAART 2016

http://www.ravotr.nl/2016/03/21/uit-die-verlammende-lichtbundel-stappen-tegen-het-pvv-fascisme/

NA DE ’’SLAG OM AMSTERDAM’’ : OVER DE NOODZAAK VAN EEN

MILITANT ANTIFASCISME

12 FEBRUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/02/12/na-de-slag-om-amsterdam-de-noodzaak-van-een-militant-antifascisme/

HEESCH EN ELDERS : NIEUWE ’’INCIDENTEN’’ ONDERSTREPEN

FASCISTISCHE DREIGING

PETER STORM

23 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/23/heesch-en-elders-nieuwe-incidenten-onderstrepen-fascistische-dreiging/

DIT PLAN RUTTE SAMSOM IS UITEINDELIJK DE EU DEAL

MET TURKIJE GEWORDEN

NU.NL

AKKOORD TUSSEN EU EN TURKIJE OVER AANPAK

MIGRATIECRISIS

18 MAART 2016

http://www.nu.nl/bootvluchtelingen/4232653/akkoord-tussen-eu-en-turkije-aanpak-migratiecrisis.html

[77]

FRANS, DIEDERIK EN GEERT, WAT EEN PASSEND DRIEMANSCHAP

PETER STORM

28 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/28/frans-diederik-en-geert-wat-een-passend-driemanschap/

’’Afgelopen herfst zei SP-fractievoorzitter Agnes Kant dat het kabinet Wilders’ vragen over de kosten van allochtonen moest beantwoorden omdat Wilders ‘recht had op informatie’. Maar deze vragen waren zelf racistisch omdat er onderscheid werd gemaakt op basis van afkomst en religie. Het was in dit geval dan ook terecht dat de minister weigerde deze gegevens te verstrekken.

GroenLinks-leider Femke Halsema zei in een interview ‘het liefst elke vrouw in Nederland hoofddoekloos’ te zien en noemde de islam ‘een probleem’. Eind november riep GroenLinks-voorzitter Henk Nijhof de leden van zijn partij op tegen de kandidatuur van Rene Danen voor het partijbestuur te stemmen. Rene Danen voert als voorzitter van Nederland Bekent Kleur al jaren actie tegen het racisme van Wilders.’’

SOCIALISME.NU

LINKSE TWEESLACHTIGHEID IN STRIJD TEGEN WLDERS

1 JANUARI 2010

http://socialisme.nu/blog/nieuws/5901/linkse-tweeslachtigheid-in-strijd-tegen-wilders/

’’’’In november dwong de PvdA-leiding minister Vogelaar tot aftreden omdat ze zich bleef verzetten tegen de harde koers ten opzichte van integratie die partijleider Wouter Bos voorstaat. Bos gaf zijn opportunisme openlijk toe : ‘We staan er electoraal grofweg voor als in 2002 : zetels beneden de twintig en in de beeldvorming soft op integratie.’

In de nota Verdeeld verleden, gedeelde toekomst verdedigde PvdA-voorzitter Lilianne Ploumen de harde lijn. Zij stelde dat allochtonen zich zonder voorbehoud moesten aanpassen en hun oorspronkelijke nationaliteit moesten opgeven. Verzet van de leden heeft er overigens wel toe geleid dat de partijleiding werd gedwongen knarsetandend de scherpste kantjes ervanaf te vijlen.

’’

SOCIALISME.NU

GEGIJZELD DOOR DE VRIJE MENINGSUITING

1 MAART 2009

http://socialisme.nu/blog/nieuws/6178/gegijzeld-door-de-vrije-meningsuiting/

’’Het is een gevaarlijke ontwikkeling, dat criminaliseren en over een kam scheren van bevolkingsgroepen, waaronder nu de Oost-Europeanen, steeds meer gemeengoed wordt 7

Vrijwel zonder enig principieel protest van de parlementaire politieke partijen, waarvan sommigen wanneer het zo uitkomt, PVV standpunten overnemen 8 ’’

ZIE VOOR OVERNAME PVV STANDPUNTEN DOOR POLITIEKE PARTIJEN

NOOT 8 VAN HET ONDERSTAANDE ARTIKEL :

PVV MELDPUNT OVER POLEN/HAATZAAIEND EN DISCRIMINEREND

ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/pvv-meldpunt-over-polenhaatzaaiend-en-discriminerend/

’’Racisme

Het meest opmerkelijk is nog wel dat GroenLinks onder leiding van Halsema heeft toegestaan dat verkapt racisme de partij is binnengeslopen. Aan de ene kant heeft Halsema altijd verklaard fel tegen racisme te zijn, maar aan de andere kant heeft ze er in de verrechtsende politiek en samenleving geen enkel tegenwicht aan racisme geboden. Onder het mom van homo- en vrouwenemancipatie heeft ze bijgedragen aan de racistische hetze tegen moslims in Nederland. Recentelijk ging ze er nog toe over om links op te roepen tot islamkritiek over te gaan om Wilders de wind uit de zeilen te nemen. In maart 2008 besloot Halsema, samen met de andere linkse partijen, tot het boycotten van een antiracismedemonstratie, omdat ze haar ’collega’ Wilders niet buiten de kamer wilde bekritiseren. Daarentegen bleek dat ze er aanzienlijk minder moeite mee had om haar partijgenoten Mohamed Rabbae en Rene Danen, die zich wel actief bezighouden met de strijd tegen racisme, publiekelijk aan te vallen.’’

SOCIALISME.NU

GEEN TRANEN OM FEMKE

18 DECEMBER 2010

http://socialisme.nu/blog/nieuws/11626/geen-tranen-om-femke/

[78]

’’Zo boycotte Halsema de landelijke antiracismedemonstratie in 2008 omdat ze weigerde om haar ‘collega’ Wilders buiten het parlement te bekritiseren’’

SOCIALISME.NU

HALSEMA’S ERFENIS VAN BUIGEN NAAR RECHTS

28 JANUARI 2011

http://socialisme.nu/blog/nieuws/12076/halsema%E2%80%99s-erfenis-van-buigen-voor-rechts/

SOLIDARITEITSBOODSCHAP PVV LEIDER WILDERS, UITGESPROKEN

DOOR ED WAGENSVELD [VOORMAN PEGIDA NEDERLAND] OP

DE PEGIDA DEMONSTRATIE OP 25 JANUARI 2015

NOS

BOODSCHAP WILDERS VOORGELEZEN TIJDENS PEGIDA MARS

25 JANUARI 2015

http://nos.nl/artikel/2015389-boodschap-wilders-voorgelezen-tijdens-pegida-mars.html

TEKST

’’Lieve vrienden in Dresden

Het is werkelijk fantastisch wat hier in Dresden gebeurt. Dresden laat zien hoe het moet. Heel Europa kijkt naar jullie. Jullie staan niet alleen. Jullie zijn deel van iets veel groters. In Duitsland, in Nederland, in heel Europa. Jullie zijn de hoop van velen. Jullie zijn de stem van het volk tegen de elite. Jullie zijn het volk.

In Duitsland hebben de mensen er genoeg van.

In Nederland hebben de mensen er genoeg van.

In heel Europa hebben de mensen er genoeg van.

Genoeg van de terreur en de haat.

Genoeg van de aanslagen, genoeg van het bloedvergieten.

Genoeg van de islamisering.

Genoeg van de politieke elites

die onze joods-christelijke identiteit en onze tradities verraden,

die de toekomst van onze kinderen in gevaar brengen,

die ons land en onze beschaving in de uitverkoop doen

In heel Europa zeggen de mensen : “Wij zijn het volk” En wij zijn het beu !

Ik steun jullie van harte. Miljoenen in Europa steunen jullie. Ik ben trots op jullie.

Want wij willen wat jullie willen : een vrij volk, een vrij land, een beschaafd land, en geen islamisering.

Laat ons ons daar samen voor inzetten. Niemand kan ons stoppen.

Leve de vrijheid.

Geert Wilders

PVV HATESPEECH

SPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ MAROKKANENDEBAT

7 APRIL 2013

http://www.europa-nu.nl/id/vj8lhgagsiy5/nieuws/spreektekst_joram_van_klaveren_bij

TEKST

Voorzitter,

Ondanks het inmiddels belachelijke tijdstip waarop we dit belangrijke debat voeren, begin ik maar.

Van de Marokkaanse jongens komt 65% in aanraking met de politie. Marokkanen zijn 22 keer vaker verdachte van vermogensdelicten met geweld en geen enkele groep gaat zo vaak opnieuw in de fout als Marokkanen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat antisemitisme en homofoob geweld welig tieren onder Marokkanen. De legitimatie voor deze ellende : de islam.

Ook wijzen wij op de buschauffeurs die tijdens hun werk worden afgetuigd, meisjes die in zwembaden worden betast, joodse burgers die worden geïntimideerd, de mishandeling van homo’s en zelfs geweld tegen gehandicapten en ouden van dagen. Maar ook willekeurige passanten kunnen slachtoffer worden van Marokkaans geweld. Een te kort rokje, een verkeerde blik of het niet-meewerken aan je eigen beroving : dat alles leidt tot geweld. Zelfs onze stranden (van Zandvoort tot Scheveningen) worden geteisterd door rovend en gewelddadig Marokkaans tuig.

Nederland heeft een Marokkanenprobleem. En dat probleem raakt uiteraard aan de islam. Onderzoek van Van Acker concludeerde al dat de moskee een zeer negatieve rol speelt in de opvoeding en dat Marokkanen daar ook leren niet om anderen te respecteren.

Dat probleem, onder andere het excessieve geweld van deze groep, kent behalve een islamitische ook een racistische component : Marokkaans geweld tegen niet-Marokkanen. Het zijn niet de Marokkaanse omaatjes die worden overvallen door het tuig. Het zijn geen Marokkaanse meisjes en vrouwen die op straat worden uitgesist, die in zwembaden worden betast en voor hoer worden uitgemaakt. Het zijn niet-Marokkanen en dan voornamelijk autochtonen. Onderzoek van de heer Ferwerda wees jaren geleden al uit dat sterke anti-Nederlandse gevoelens een oorzaak zijn van geweld door Marokkanen. Mohammed Cheppih, die inmiddels speelt voor polderimam, stelde dat negen van de tien jonge moslims Nederlanders haten. De meeste slachtoffers van loverboys zijn autochtone meisjes en de grootste dadergroep heeft een islamitische achtergrond, en is Marokkaans.

De ongebreidelde massa-immigratie en de totaal mislukte integratie als gevolg van de islam, vormen de basis voor dit probleem. De huidige aanpak om dit probleem op te lossen, heeft compleet gefaald. Het jarenlange ’PvdA-gepamper’ van Marokkanen met belachelijke projecten als ’boten bouwen in Rabat’, ’op vakantie gaan met de politie’ of ’vechtsporten voor criminele Marokkanen’ heeft er niet voor gezorgd dat de ellende is gestopt, integendeel.

Het is nu tijd voor keiharde repressie. De PVV draagt al jaren heel concrete oplossingen aan maar wordt daarbij nooit gesteund door links, de Partij van de Arbeid – als katalysator van de integratieproblemen – voorop. De PVV blijft echter pleiten voor minimumstraffen, huis- en wijkuitzettingen, het stopzetten en maximaal korten van uitkeringen van daders, standaard politie-inzet met honden, avondklokken, mobiele politieposten, groepsaansprakelijkheid en uiteraard denaturalisatie van daders om ze daarna zo snel als mogelijk het land uit te knikkeren.

Voorzitter, ik rond af. We doen een beroep op de minister om de aangedragen oplossingen over te nemen en zo deze enorme ellende eindelijk te stoppen.

Dank u wel.

Source: