Mai 4, 2016
Par Indymedia Bruxsel
161 visites

DODENHERDENKING 4 MEI/EENZIJDIG EN HYPOCRIET

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/dodenherdenking-4-meieenzijdig-en-hypocriet/

Dit artikel heb ik in 2013 al geschreven, maar is nog steeds

actueel.

Voor de huidige actualiteit, met Wilders gate en Pegida Gate

Zie

http://www.astridessed.nl/wilders-pvv-pegida-politiekhet-nederlandse-kromme-huis/

DODENHERDENKING 4 MEI :

EENZIJDIG EN HYPOCRIET

WANT DE HERDENKING VAN O.A. MILITAIREN,

DIE AAN MISDADIGE KOLONIALE OPERATIES ALS

DE POLITIONELE ACTIES HEBBEN DEELGENOMEN,

BETEKENT NIETS MEER OF MINDER DAN DE VERDEDIGING

VAN EEN BEZETTING, WAAR IN DE TWEEDE WERELDOORLOG JUIST TEGEN

IS GESTREDEN.

EN ALS JE DE HERDENKING AL WIL DOORTREKKEN NAAR LATERE

´´NEDERLANDSE MILITAIRE OPERATIES, HERDENK DAN DE

BURGERSLACHTOFFERS, DIE HET NEDERLANDSE LEGER DAARBIJ

MAAKTE.

EN VERGEET OOK DE DUITSE BURGERSLACHTOFFERS VAN

GEALLIEERDE BOMBARDEMENTEN NIET EN DE JAPANSE

BURGERSLACHTOFFERS, MET NADRUK OP DE ATOOM

AANVALLEN OP HIROSHIMA EN NAGASAKI, MISDADEN

TEGEN DE MENSELIJKHEID

FACISME TOEN EN NU

DODENHERDENKING KOMT ALLEEN GOED TOT HAAR RECHT

ALS DE LINK MET HET HUIDIGE FASCISTISCHE EN ISLAMOFOBE

GEVAAR LEVEND WORDT GEHOUDEN.

http://www.joop.nl/nieuws/geen-4-mei-voor-mij

http://www.astridessed.nl/wilders-pvv-pegida-politiekhet-nederlandse-kromme-huis/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Politionele_acties

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1943

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1707

EN NU DE TEKST

”Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale herdenking plaats.

Tijdens deze dodenherdeking worden om 20.00 uur in het land twee minuten

stilte in acht genomen voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers.

Herdacht worden allereerst al diegenen, die tijdens de Tweede wereldoorlog zijn

omgekomen of vermoord.

Herdacht worden ook de Nederlanders, die zijn omgekomen in oorlogssituaties

en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog”

http://www.4en5mei.nl/4_en_5_mei/nationale_herd…

Aldus te lezen op de website van het Nationaal Comite 4 en 5 mei, dat de

jaarlijkse dodenherdenking organiseert.

Bij deze dodenherdenking passen enkele kanttekeningen :

Begrijpt u mij niet verkeerd :

Ik vind het van het grootste belang, dat de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, met name de slachtoffers van de holocaust Joden, zigeuners, homosexuelen,

Jehova Getuigen etc en andere concentratiekampslachtoffers, de burgerslachtoffers van bombardementen, verzetsslachtoffers en anderen jaarlijks herdacht worden.

Hoewel het de laatste jaren enigszins verbeterd is, valt mij trouwens op

de relatief geringe aandacht voor ”allochtonen’, die eveneens hun leven in het verzet hebben gegeven, zoals de Surinaamse onafhankelijkheidsstrijder en verzetsman A De Kom, die in het Nederlandse verzet heeft gezeten en is overleden in het concentratiekamp Neuengamme 1

en de Marokkaanse soldaten, die hun leven hebben gelaten in de Tweede Wereldoorlog

Zeker negentien van hen zijn gesneuveld in Zeeland, voor de vrijheid van Nederland. 2

Bij dergelijke verschrikkelijke gebeurtenissen als de gruwelen van

de Tweede Wereldoorlog kan niet genoeg worden stilgestaan,

niet alleen in de vorm van een herdenking in het verleden,

maar vooral ook waarschuwing voor de toekomst.

Want die waarschuwing voor de toekomst, anders gezegd

”Never again” is van levensbelang.

Hetzes tegen moslims, ”niet westerse” allochtonen, vluchtelingen en asielzoekers,

Polen, Bulgaren en anderen, zoals die vooral gevoerd wordt door de extreem-rechtse

PVV van Wilders 3, maar ook steeds meer wordt overgenomen door

mainstream politieke partijen 4, moeten met alle legale middelen krachtig

bestreden worden.

Ze zijn een gevaar voor de rechtsstaat, die Nederland claimt te zijn

en een bedreiging voor zowel allochtonen als autochtonen.

Niemand minder dan rabbijn Soetendorp, die immers vanuit zijn Joodse achtergrond de gevolgen van vervolging maar al te goed kent, heeft ervoor gewaarschuwd, dat de hedendaagse anti-Islamstemming in Nederland en andere Europese landen vergelijkbaar is met het opkomende anti-semitisme in Duitsland in de dertiger jaren.

De politiek-historische omstandigheden zijn nu anders dan toen, maar hoe dichtbij

de realiteit van het neo nazisme kan komen zien we aan de griezelige

ontwikkelingen in Griekenland, waar de neo nazistische Gouden Dageraad

dood en verderf zaait onder vluchtelingen en migranten 5

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch waarschuwt

voor het zich door heel Europa verspreidende racisme 6

Ik ben dus een warme voorstander van de 4 mei herdenking

Maar waar ik bezwaar tegen heb is het eenzijdige en hypocriete

karakter ervan.

A EENZIJDIG

BURGESLACHTOFFERS ZIJN BURGERSLACHTOFFERS/AAN WELKE KANT

OOK

“Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives”

Artikel 7, Internationaal Humanitair Oorlogsrecht

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/mis…

Een van de grondregels van het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht is,

dat alle conflictspartijen te allen tijde onderscheid dienen te maken tussen combatanten

militairen en strijders en non-combatanten burgers

Hoewel deze mensenrechtenverdragen zie de Conventies van Geneve van 1949

pas na de Tweede Wereldoorlog vanaf nu te noemen WO II in het leven zijn geroepen

en er voor die tijd slechts rechtsverdragen waren over de behandeling van

krijgsgevangenen, was het ook voor die tijd een ongeschreven wet, dat burgers zoveel

mogelijk zouden worden ontzien

Het is iedereen bekend, dat hiervan in WO II geen sprake is geweest, gezien zowel de

Duitse bombardementen op geallieerde steden en Geallieerde bombardementen op

Duitse steden

Wanneer dodenherdenking echt wil vertrekken vanuit algemeen humanitaire principes,

zouden dus niet alleen Nederlandse, maar ook Duitse burgerslachtoffers van

luchtbombardementen moeten worden herdacht.

Want volgens internationaaltechtelijke principes, zijn alle militaire aanval op burgers

oorlogsmisdaden, ongeacht de conflictspartij.

En dan heb ik nog niet eens gerefereerd aan een van de ernstigste oorlogsmisdaden ooit, de Amerikaanse atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, waarbij meer dan 100.000 mensen om het leven zijn gekomen en nog decennia later mismaakte kinderen werden geboren 7

Volgens het Statuut van Rome basis voor het Internationaal strafhof zijn die

atoomaanvallen misdaden tegen de menselijkheid 8

Hieruit vloeit dus direct voort, dat ik geen voorstander ben van herdenking van

Duitse soldaten, zoals men dat in Vorden wilde doen 9

Een ”gebaar van verzoening” is hier misplaatst.

De Duitse soldaten ook degenen, die geen nazi’s waren waren tenslotte

bezetters en hun herdenking zou een klap in het gezicht zijn van alle

slachtoffers van de Duitse bezetting, met name de vervolgde Joden en zigeuners.

Ik deel dus het bezwaar van de Joodse gemeenschap helemaal

B

KOLONIALISME :

HERDENKING MILITAIRE SLACHTOFFERS POLITIONELE ACTIES ”NEDERLANDS”

INDIE, EEN GOTSPE :

”Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale herdenking plaats.

Tijdens deze dodenherdeking worden om 20.00 uur in het land twee minuten

stilte in acht genomen voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers.

Herdacht worden allereerst al diegenen, die tijdens de Tweede wereldoorlog zijn

omgekomen of vermoord.

Herdacht worden ook de Nederlanders, die zijn omgekomen in oorlogssituaties

en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog”

http://www.4en5mei.nl/4_en_5_mei/nationale_herd…

Toppunt van gotspe is de herdenking van de Nederlandse militaire slachtoffers in de

politionele acties tegen de onafhankelijkheidsbeweging in het toenmalige

”Nederlands’ Indie dat in 1948 onafhankelijk werd

Let wel :

Deze militairen zijn gevallen in de strijd voor het behoud van een kolonie, een

verkapte eeuwenlange Nederlandse bezetting en uitbuiting.

De hypocrisie ten top !

Nog afgezien van het onavcceptabele karakter van een koloniale ”strafexpeditie”,

zeker in een tijd van opkomende dekolonisatie, was het met name ongerijmd,

dat de Nederlandse autoriteiten, nadat Nederland zelf slachtoffer van

een bezetting geweest was, vervolgens de nogmaals eeuwenlange

bezetting van een kolonie in stand trachtte te houden.

Bovendien zijn tijdens deze politionele acties 10, waarbij overigens aan beide zijden mensenrechtenschendingen werden gepleegd, aan Nederlandse kant een groot aantal oorlogsmisdaden gepleegd, waaronder het platbranden van dorpen,

buitengerechtelijke executies en mishandeling van gevangenen

Hiervoor zijn 42 vonnissen tegen militairen geveld 11

Echter geen enkele officier is ooit veroordeeld en al evenmin de

beruchte commandant Westerling 12

AFGHANISTAN EN IRAK

Maar de gotspe gaat door.

Ook de gesneuvelde Nederlandse militairen in de ”oorlogssituaties” Irak

en Afghanistan worden bij de 4 mei herdenking herdacht.

Net als in geval van de politionele acties is dit de wereld

op zijn kop.

Niet alleen is ]was] de Nederlandse militaire aanwezigheid in Irak/

Afghanistan een ondersteuning van de Amerikaanse bezetting 13,

bovendien hebben Nederlandse militairen zich zowel in Irak als Afghanistan

schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden. 14

Dan toch deze ”veteranen” herdenken is op een weerzinwekkende manier

meten met twee maten.

Kennelijk wordt er minder zwaar getild aan de bezetting van Indonesiers,

Afghanen en Irakezen dan aan die van Nederlanders…………

Bij de herdenking worden meegenomen al de Nederlandse militairen,

die gesneuveld zijn in ”oorlogshandelingen” na de Tweede Wereldoorlog

Zie website herdenking

EPILOOG :

De 4 mei herdenking blijft van groot belang, als

herdenking van de WO II slachtoffers en als waarschuwing naar

heden/toekomst.

Maar dan moeten wel, naast de concentratiekamp en verzetsslachtoffers,

ALLE burgerslachtoffers worden herdacht, ook de Duitse en Japanse.

Herdenking van Duitse soldaten, die deel uitmaakten van het

bezettingsapparaat, is gotspe.

Evenals Nederlandse militairen, die deelnamen aan een

bloedige koloniale oorlog en bezettingen van Afghanistan en Irak.

Vrijheid is voor iedereen

Niet alleen voor Nederlanders

Ook voor Indonesiers, Afghanen, Irakezen en alle andere volkeren..

Pas dan kan Dodenherdenking op een waardige manier worden

herdacht.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

1

BIOGRAFISCH WOORDENBOEK VAN HET SOCIALISME

EN DE ARBEIDERSBEWEGING IN NEDERLAND

CORNELS ANTON DE KOM

http://www.iisg.nl/bwsa/bios/kom.html

2

”Marokkaanse soldaten in Zeeland ?!

In Kapelle (Zeeland) zijn 19 graven van gesneuvelde Marokkaanse soldaten, die deelnamen aan de strijd voor een vrij Europa.”

VERZETSMUSEUM AMSTERDAM

http://www.verzetsmuseum.org/kinderen/nl/voorka…

3

NOS

ANNE FRANK STICHTING

WILDERS EXTREEM-RECHTS

10 DECEMBER 2008

http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichtin…

Het politieke gedachtegoed van de heer Wilders

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636

4

MAROKKANENDEBAT IN NEDERLAND/NACHT DER SCHANDE/

TWEEDE KAMER LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAAT

ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/marokkanendebat-in-ne…

5

DUITSLAND DESTIJDS, GRIEKENLAND VANDAAG DE DAG….EN

MORGEN ?

PETER STORM

13 NOVEMBER 2012

http://www.ravotr.nl/2012/11/13/duitsland-desti…

HUMAN RIGHTS WATCH

HATE ON THE STREETS

XENOPHOBIC VIOLENCE IN GREECE

10 JULI 2012

http://www.hrw.org/reports/2012/07/10/hate-stre…

6

HUMAN RIGHTS WATCH

DIVIDED WE FALL : INTOLERANCE IN EUROPE PUTS

RIGHTS AT RISK

14 FEBRUARI 2013

http://www.hrw.org/news/2013/02/14/divided-we-f…

7

VREDESMUSEUM

HIROSHIMA EN NAGASAKI : WAARSCHUWING VOOR DE TOEKOMST

http://www.vredesmuseum.nl/info/hiros.html

8

ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AE…

9

ELSEVIER

VORDEN ZIET AF VAN HERDENKING DUITSE SOLDATEN OP

4 MEI

2 MEI 2013

http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2013/5/…

10

WIKIPEDIA

POLITIONELE ACTIES

http://nl.wikipedia.org/wiki/Politionele_acties

11

WIKIPEDIA

ZUID-CELEBES AFFAIRE

http://nl.wikipedia.org/wiki/Politionele_acties…

ORIGINELE BRON :

WIKIPEDIA

POLITIONELE ACTIES

http://nl.wikipedia.org/wiki/Politionele_acties

WIKIPEDIA

BLOEDBAD VAN RAGAWEDE

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedbad_van_Rawagede

12

WIKIPEDIA

KAPITEIN WESTERLING

http://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_Westerling

13

UITPERS.BE

HERDENKING 11 SEPTEMBER/EENZIJDIGE MORELE

VERONTWAARDIGING

ASTRID ESSED

OCTOBER 2010

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2808

14

UITPERS.BE

NEDERLANDSE MILITAIRE AANWEZIGHEID IN AFGHANISTAN/

WEDEROPBOUWMISSIE OF BEZETTINGSMACHT

ASTRID ESSED

MAART 2008

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1943

UITPERS

NEDERLANDSE MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN IRAK

ASTRID ESSED

JULI/AUGUSTUS 2007

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1707

Source: