Août 20, 2016
Par Indymedia Bruxsel
169 visites


DE VRIES EN VERBURG/I KNOW WHAT YOU DID LAST SUMMER/

MEDEPLICHTIGHEID AAN DEPORTATIES, OORLOG, ARMOEDE, DOOD

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/de-vries-en-verburgi-know-what-you-did-last-summermedeplichtigheid-aan-deportaties-oorlog-armoede-dood/

AAN

DE VRIES EN VERBURG

Onderdeel van de Burgland Groep

Onderwerp :

Uw afgeronde bouw van de gesloten gezinslocaties op

Kamp Zeist

Reden :

Uw medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen,

dood en ellende.

Geacht Bestuur,

Lekker op vakantie geweest ?

But :

I know what you did last summer…..

https://en.wikipedia.org/wiki/ I_Know_What_You_Did_Last_Summe r

Alle gekheid op een stokje :

Die verwijzing naar een spannende film [u moet er

beslist eens naar kijken, de moeite waard….], is om u

duidelijk te maken, dat ook al hebt u de bouw van de gezinsgevangenis

Kamp Zeist voltooid, dat niet betekent, dat alles nu is vergeten.

Vergeet u dat maar !

U raadt het al.

Deze brief gaat, wederom, over

uw medeplichtigheid aan ´´vliegvakanties´´, die geen vakantiejolijt

inhouden, maar van totaal andere aard.

Namelijk de uitzetting van vluchtelingengezinnen naar oorlog, honger en andere miserie ……

´´Gefeliciteerd´´, dames en heren.

U hebt de bouw van de zogenaamde ´´Gesloten Gezinsvoorzieningen´´

op het terrein van Kamp Zeist voltooid ! ¨(1)

Een euphemisme voor een ´´gezinsgevangenis´´

Scrupules hebt u daarbij geenszins.

Want uw projectontwikkelaar, de heer B Stuij, heeft verklaard

op Building Holland in de Rai

´´´´……..In onze Nederlandse Staat hebben we nu eenmaal een

procedure, dat als iemand weg moet, dan moet die weg´´ (2)

En daarbij nog het afschuiven van uw verantwoordelijkheid

´´……..Wij zijn de uitvoerders van dat bestek, we hebben opdracht

van de Overheid….´´ (3)

Behalve het laffe, meewerken aan de miserie van vluchtelingen, ga

ik ervanuit, dat u voldoende algemene ontwikkeling en historisch

besef hebt om te weten, dat het argument ´´wij zijn slechts uitvoerders´´,

sinds de Neurenberger processen, niet meer opgaat. (4)

Mensen zijn geen willoze werktuigen.

Ze hebben een eigen verantwoordelijkheid en de morele verplichting,

eigen keuzes te maken en worden daar dan ook op aangesproken.

En u bent genoeg op uw activiteiten aangesproken !

Er zijn acties tegen uw bedrijf geweest (5), een digitale actie ter gelegenheid

van de Dag van de Mensenrechten (6) en ondergetekende heeft u talloze

malen aangeschreven (7), zelfs twee dagen voor Kerstmis ! (8)

Zonder resultaat.

Je zou toch denken, dat een brief, geschreven twee dagen voor Kerstmis,

enige indruk zou maken op een bedrijf als de uwe, dat zich een

christelijk imago aanmeet (9).

MIS POES !

Want u bent gewoon doorgegaan met uw hand en spandiensten aan het deportatiebeleid van de Nederlandse Overheid !

TEN OVERVLOEDE :

GESLOTEN GEZINSLOCATIES/GEZINSGEVANGENI SSEN

Ik zet nogmaals uw wandaden op een rijtje.

Of beter gezegd

Uw medeplichtigheid aan wandaden.

U hebt gebouwd ”gesloten gezinslocaties”, waarin verblijven

vluchtelingengezinnen zonder verblijfspapieren,

in afwachting van hun [snelle] uitzetting naar hun land van

herkomst. (10)

Een vrije situatie is dit natuurlijk allerminst, ondanks een

Overheids propagandafimpje, waarin wordt gesuggereerd

dat kinderen niet meer worden opgesloten, omdat ze de gebouwen

in en uit kunnen lopen. (11])

De gebouwen wel ja, maar het terrein niet, dat wordt omgeven

door

een hoge muur, schrikdraad en camera’s. (12)

Met andere woorden :

Een gevangenis , al is die dan belichaamd

door aardige ”huisjes”

En daar hebt u aan meegewerkt !

SCHANDE !

Ik zal u, nogmaals, een inkijkje geven in het leven in zo’n gesloten

gezinslocatie, die door de Overheid ”kindvriendelijk”

genoemd wordt. (13)

Dat hebt u trouwens zelf toegegeven. (14)

Ik laat aan het woord Mary, een bewoonster (als ze niet inmiddels is

uitgezet, met dank aan activiteiten zoals van u)

”Jullie normale dag begint met opstaan, normaal aankleden, ontbijten en naar school of naar je werk gaan.

Maar heb je een idee hoe dat gaat in een gezinslocatie ? Weet je dat een ochtend daar begint met de wekker rond 5 uur ? Dat mensen niet kunnen slapen omdat ze bang zijn dat het de volgende dag hun buurt is om opgepakt te worden ?

Ze slapen in hun kleren voor het geval dat zij het volgende slachtoffer zijn van de razzia.”

…..

……

”Elke ochtend wordt er in een van de gezinslocaties in Nederland een razzia gepleegd. Gezinnen worden gedwongen mee te werken met de politie. Ze worden meegenomen naar de gevangenis in Zeist. Een plek met allemaal prikkeldraad er omheen en waar mensen niet uit mogen komen tot de geplande dag van de uitzetting. ‘ (15)

Het is duidelijk, dat op zo’n manier psychische schade wordt

aangebracht aan volwassenen en kinderen. (16)

Maar het ergste is nog, dat het doel van deze gezinsgevangenissen

is, deportatie [want dat is het] naar dezelfde oorlog, vervolging,

onzekerheid waarvoor deze mensen gevlucht zijn !

U bent, het kan niet vaak genoeg worden herhaald, middels

allerlei acties en brieven van ondergetekende (17)

opgeroepen,

niet meer mee te werken aan de heilloze opsluiting,

met in zijn verlengde deportaties, van vluchtelingen.

Toch hebt u volhard en bent u doorgegaan op de ingeslagen weg.

Dat is een schandaal, zeker voor

een bedrijf, dat weliswaar vanuit zelfverklaarde

christelijke principes in Afrika projecten leidt [18],

maar in Nederland vrolijk heeft meegewerkt aan de schending

van de rechten van vluchtelingen.

U bent door en door hypocriet.

EN vooral

Medeplichtig aan vervolging, dood en ellende.

WELGEFELICITEERD met uw bijdrage aan humanitaire

ellende !

TENSLOTTE

U oproepen te stoppen met uw onzalige bouwproject

kan ik niet meer, want u hent uw Kwade praktijken reeds

voltooid.

En wel lekker vakantie genoten he ?

Terwijl vluchtelingen worden gedeporteerd naar

oorlog en uitzichtloosheid.

Door uw medeverantwoordelijkheid.

U kent het lied`´´Meneer de President´´van Boudewijn de Groot (19) ,

die indrukwekkende protestsong tegen de oorlog in Vietnam.

In die geest hoop ik, dat u van uw vakantie

genoten hebt.

En dat u niet teveel hebt gedacht aan

al die vluchtelingengezinnen, die

een heel andere vakantie tegemoet zijn gegaan en nog gaan.

Die van deportatie naar oorlog, armoede en uitzichtloosheid.

Mede dankzij uw medeplichtigheid aan onrecht.

Nogmaals :

I know what you did last summer……

https://en.wikipedia.org/wiki/ I_Know_What_You_Did_Last_Summe r

Welterusten, Bestuur, slaap zacht ! (20)

De Nederlandse Overheid en haar vluchtelingenbeulen handlangers (21)

kunnen trots op u zijn !

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

NOTEN

(1)

DIENST TERUGKEER EN VERTREK

NIEUWBOUW GESLOTEN GEZINSVOORZIENING

IN GEBRUIK GENOMEN

6 JUNI 2016

https://www.dienstterugkeerenv ertrek.nl/actueel/2016/06/nieu wbouw-gesloten-gezinsvoorzieni ng-in-gebruik-genomen.aspx ?cp= 66&cs=17113

WOORDVOERDER DE VRIES EN VERBURG, DE HEER

B STUIJ, PROJECTONTWIKKELAAR, OP BUILDING

HOLLAND IN DE RAI

´´Ik dacht, dat het voorbij was, we zijn allang klaar met dat project´

We hebben daar niets meer mee. Wat de Overheid daarmee doet,

dat is, Tsja…….´

YOUTUBE.COM

ACTIE TEGEN BOUWER GEZINSGEVANGENIS VLUCHTELINGEN

OP BUILDING HOLLAND

https://www.youtube.com/watch ? v=gnGZBLRa_eE

(2)

´We hebben een vluchtelingengevangenis gebouwd en daar zijn zij

het niet mee eens…..´´

´´……..In onze Nederlandse Staat hebben we nu eenmaal een

procedure, dat als iemand weg moet, dan moet die weg´´

´´……..Wij zijn de uitvoerders van dat bestek, we hebben opdracht

van de Overheid….´´

YOUTUBE.COM

ACTIE TEGEN BOUWER GEZINSGEVANGENIS VLUCHTELINGEN

OP BUILDING HOLLAND

https://www.youtube.com/watch ? v=gnGZBLRa_eE

(3)

´´……..Wij zijn de uitvoerders van dat bestek, we hebben opdracht

van de Overheid….´´

YOUTUBE.COM

ACTIE TEGEN BOUWER GEZINSGEVANGENIS VLUCHTELINGEN

OP BUILDING HOLLAND

https://www.youtube.com/watch ? v=gnGZBLRa_eE

(4)

PRINCIPLE IV

””The fact that a person acted pursuant to order of his Government or of a superior does not relieve him from responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to him”.

WIKIPEDIA

THE NUREMBERG PRINCIPLES

https://en.wikipedia.org/wiki/ Nuremberg_principles

(5)

YOUTUBE.COM

ACTIE TEGEN BOUWER GEZINSGEVANGENIS VLUCHTELINGEN

OP BUILDING HOLLAND

https://www.youtube.com/watch ? v=gnGZBLRa_eE

WWW.AAGU.NL

LAWAAIDEMO BIJ GEZINGSGEVANGENISBOUWER DE VRIES

EN VERBURG

http://aagu.nl/2015/demo-De_Vr ies_Verburg.html

INDYMEDIA.NL

BLOKKADE KAMP ZEIST LEGDE BOUW GEZINGSGEVANGENIS EEN

DAG STIL

https://www.indymedia.nl/node/ 30728

INDYMEDIA.NL

BEZETTING DAK BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG

IN PROTEST TEGEN BOUW GEZINSGEVANGENIS

https://www.indymedia.nl/node/ 31038

(6)

ONLINE ACTIE TEGEN BOUWER VAN VLUCHTELINGENGEZINSGEVANGENIS

DE VRIES EN VERBURG

http://www.aagu.nl/2015/online -actie-gezinsgevangenis-kampze ist.html

(7)

EERDERE BRIEVEN AAN DE VRIES EN VERBURG

GESLOTEN GEZINSVOORZIENING/EUPHEMISME VOOR

VLUCHTELINGENGEVANGENIS/BRIEF AAN VAKANTIEVIEREND

DE VRIES EN VERBURG

ASTRID ESSED

11 JULI 2016

http://www.astridessed.nl/gesl oten-gezinsvoorzieningeuphemis me-voor-vluchtelingengevangeni sbrief-aan-vakantievierend-de- vries-en-verburg/

NIEUWJAAR 2016/BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG/

OPRFOEP TOT STOP BOUW GEZINSGEVANGENIS KAMP

ZEIST

ASTRID ESSED

4 JANUARI 2016

http://www.astridessed.nl/nieu wjaar-2016brief-aan-de-vries-e n-verburgoproep-tot-stop-bouw- gezinsgevangenis-kamp-zeist/

INTERNATIONALE DAG VAN DE MENSENRECHTEN/BRIEF

AAN DE VRIES EN VERBURG OVER BOUW VAN GESLOTEN

GEZINSLOCATIES

ASTRID ESSED

10 DECEMBER 2015

http://astridessed.weebly.com/ blog/internationale-dag-van-de -mensenrechtenbrief-aan-de-vri es-en-verburg-over-bouw-geslot en-gezinslocaties

http://www.astridessed.nl/inte rnationale-dag-van-de-mensenre chtenbrief-aan-de-vries-en-ver burg-over-bouw-gesloten-gezins locaties/

BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG OVER DE BOUW

VAN GESLOTEN GEZINSLOCATIES OP KAMP ZEIST

ASTRID ESSED

17 SEPTEMBER 2015

http://astridessed.weebly.com/ blog/brief-aan-de-vries-en-ver burg-over-bouw-van-gesloten-ge zinslocaties-op-kamp-zeist

http://www.astridessed.nl/brie f-aan-de-vries-en-verburg-over -de-bouw-van-gesloten-gezinslo caties-op-kamp-zeist/

GESLOTEN GEZINSLOCATIES KAMP ZEIST/BRIEF AAN B. STUIJ/

PLANONTWIKKELAAR DE VRIES EN VERBURG

28 AUGUSTUS 2015

http://astridessed.weebly.com/ blog/gesloten-gezinslocaties-k amp-zeistbrief-aan-b-stuijplan ontwikkelaar-de-vries-en-verbu rg

http://www.astridessed.nl/gesl oten-gezinslocaties-kamp-zeist brief-aan-b-stuijplanontwikkel aar-de-vries-en-verburg/

(8)

”Een arm gezin komt aan in een stad, in vervlogen tijden.

De vrouw moet bevallen, er is geen plaats in de herberg,

dus krijgt ze haar Kind in een stal.

Het Kind, Wiens Geboorte wordt gevierd en herdacht

met Kerstmis.

Daags later is dit gezin op de vlucht, omdat de koning

het Kind dreigt te doden.

Na een verblijf in Egypte keren ze terug, als de koning dood is.

In deze tijd, in andere omstandigheden, zou het gevaar, waarin

het Gezin blootstond, niet geloofd zijn en waren zij teruggestuurd

naar gevaar en ellende.

Met fatale gevolgen.

Na te hebben verbleven in bewoningen, die door lieden

als u waren gebouwd.”

KERSTMIS 2015/BRIEF AAN BOUWBEDRIJF DE VRIES EN

VERBURG, MEDEPLICHTIGE AAN DEPORTATIES

ASTRID ESSED

23 DECEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/kers tmis-2015brief-aan-bouwbedrijf -de-vries-en-verburg-medeplich tige-aan-deportaties/

(9)

”Ten grondslag aan de visie en missie van de Foundation Burgland Charitas ligt de Bijbelse opdracht ‘draag elkaars lasten’.

BURGLAND CHARITAS

VISIE EN MISSIE

http://www.burglandcharitas. nl/wie-zijn-wij/visie-en- missie

(10)

RIJKSOVERHEID

TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING

GEOPEND

2 OCTOBER 2014

http://www.rijksoverheid.nl/ nieuws/2014/10/02/tijdelijke- kindvriendelijke- gezinsvoorziening-geopend.html

(11)

RIJKSOVERHEID

TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING

GEOPEND

2 OCTOBER 2014

http://www.rijksoverheid.nl/ nieuws/2014/10/02/tijdelijke- kindvriendelijke- gezinsvoorziening-geopend.html

(12)

SCHRIKDRAAD EN BEWEGINGSDETECTIE ROND ”KINDVRIENDELIJKE”

VLUCHTELINGENGEVANGENIS KAMP ZEIST

http://aagu.nl/2015/ Schrikdraad-bewegingsdetectie- kindvriendelijk.html

(13)

RIJKSOVERHEID

TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING

GEOPEND

2 OCTOBER 2014

http://www.rijksoverheid.nl/ nieuws/2014/10/02/tijdelijke- kindvriendelijke- gezinsvoorziening-geopend.html

(14)

´We hebben een vluchtelingengevangenis gebouwd en daar zijn zij

het niet mee eens…..´´

YOUTUBE.COM

ACTIE TEGEN BOUWER GEZINSGEVANGENIS VLUCHTELINGEN

OP BUILDING HOLLAND

https://www.youtube.com/watch ? v=gnGZBLRa_eE

(15)

21 NOVEMBER 2015/SPEECH OVER LEVEN IN EEN GEZINSLOCATIE

http://aagu.nl/2015/speech-ove r-het-leven-in-een-gezinslocat ie.html

(16)

´´Vaak zijn deze kinderen in Nederland geboren en kennen ze het land waaruit hun ouders zijn gevlucht niet, zij zijn deels opgegroeid binnen de Nederlandse samenleving. Als gezinnen worden opgepakt na een inval, dan is dat een zeer beangstigende en ingrijpende ervaring en potentieel traumatiserend voor alle gezinsleden.´´

GEEN KIND AAN DE KANT

EXPERTS AAN HET WOORD

INTERVIEW AARD VAN NORDEN

https://geenkindaandekant.word press.com/experts-aan-het-woor d/interview-aart-van-norden/

CVANDAAG.NL

MARY ZAT IN EEN GEZINSLOCATIE

´´WE SLIEPEN IN ONZE KLEREN´´

https://cvandaag.nl/gezinsloca tie/

(17)

ZIE NOTEN 5 T/M 8

(18)

De Vries en Verburg is onderdeel van de Burgland Groep

”Ten grondslag aan de visie en missie van de Foundation Burgland Charitas ligt de Bijbelse opdracht ‘draag elkaars lasten’.

BURGLAND CHARITAS

VISIE EN MISSIE

http://www.burglandcharitas. nl/wie-zijn-wij/visie-en- missie

(19)

WWW.YOUTUBE.COM

BOUDEWIJN DE GROOT

MENEER DE PRESIDENT

https://www.youtube.com/watch ? v=zxYXLcy6WP8

(20)

WWW.YOUTUBE.COM

BOUDEWIJN DE GROOT

MENEER DE PRESIDENT

https://www.youtube.com/watch ? v=zxYXLcy6WP8

(21)

NACHT VAN DE VLUCHTELING 2016/DEMASQUE SCHENDERS

VLUCHTELINGENRECHTEN OF GOEDE SIER

ASTRID ESSED

23 JUNI 2016

http://www.astridessed.nl/nach t-van-de-vluchteling-2016demas que-schenders-vluchtelingenrec hten-of-goede-sier/

(21)

WWW.YOUTUBE.COM

BOUDEWIJN DE GROOT

MENEER DE PRESIDENT

https://www.youtube.com/watch ? v=zxYXLcy6WP8

Source: