Mars 11, 2016
Par Indymedia Bruxsel
133 visites


AAGU BLOKKEERT HOOFDINGANG MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE/ADHESIEBETUIGING/GEZINSGEVANGENIS VOORPORTAAL VAN DE HEL

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/aagu-blokkeert-hoofdingang-ministerie-van-veiligheid-en-justitieadhesiebetuiginggezinsgevangenis-voorportaal-van-de-hel/

“The world will not be destroyed by people who do evil but by those who

watch it without doing anything”.

UITSPRAAK EINSTEIN

http://www.goodreads.com/quotes/935864-the-world-will-not-be-destroyed-by-those-who-do

Onder deze inleiding mijn adhesiebetuiging aan AAGU :

AAGU [Anarchistische Deportatiegroep Utrecht] heeft op donderdag 10 maart de hoofdingang van het Ministerie

van Veiligheid en Justitie geblokkeerd als protest tegen dit voorjaar gepland staande ingebruikname van gezinsgevangenis Kamp Zeist. [1]

Feitelijk is deze al sinds october 2014 in gebruik, als tijdelijke

gezinsgevangenis [2], maar nu is dan bijna het definitieve

gezinsgevangeniscomplex klaar, dat is gebouwd door de schijnheilige

zich voor ’’christelijk’’ uitgevende bouwfirma De Vries en Verburg. [3]

Een groot aantal protesten, brieven en andere acties hebben al plaatsgehad

tegen deze Schurkenfirma [4], zonder enig resultaat.

Maar de strijd gaat door.

Tegen de Overheid, die vluchtelingen hun elementaire mensenrechten,

recht op vrijwaring van vervolging en oorlog en recht op vrijwaring

van armoede, ontzegt en hen laat deporteren, met behulp van de

perfide luchtvaartmaatschappij KLM [5], naar oorden van vervolging en

verschrikking.

Tegen medeplichtige bouwfirma’s als De Vries en Verburg, die dik

verdienen aan het faciliteren van deportaties en mensenrechtenschendingen.

DE STRIJD GAAT DOOR !

’’We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a

human being, to be given the rights of a human being in this society, on this

earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary”

MALCOLM X

http://www.goodreads.com/quotes/787-we-declare-our-right-on-this-earth-to-be-a-human

Astrid Essed

ADHESIEBETUIGING AAN AAGU

INDYMEDIA.NL

AAGU BLOKKEERT HOOFDINGANG MINISTERIE VAN JUSTITE

https://www.indymedia.nl/node/32401

https://www.indymedia.nl/node/32411

Adhesiebetuiging/Gezinsgevangenis voorportaal van de hel

ADHESIEBETUIGING/GEZINSGEVANGENIS VOORPORTAAL VAN DE HEL

“The world will not be destroyed by people who do evil but by those who

watch it without doing anything”.

UITSPRAAK EINSTEIN
http://www.goodreads.com/quotes/935864-the-world-will-not-be-destroyed-b...

Beste Medestrijders,

Hierbij van harte mijn adhesiebetuiging met jullie dappere blokkadeactie

bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, als protest tegen de bouw van

de gezinsgevangenis op Kamp Zeist.

Daar is al veel om te doen geweest en veel tegen geprotesteerd.

Zie Blokkadeacties, bezettingen en lawaaidemonstraties :
http://aagu.nl/2015/demo-De_Vries_Verburg.html
https://www.indymedia.nl/node/30728
https://www.indymedia.nl/node/31038

Die bouw van de gezinsgevangenis is onderdeel van een landelijk

asielbeleid, dat al jaren en iedere dag meer, de elementaire rechten

van vluchtelingen vertrapt.

Het recht, te vluchten voor oorlog en vervolging.

Het recht om te vluchten voor armoede en een

onwaardig leven.

En dan vooral niet te vergeten de uitgeprocedeerde vluchtelingen,

van wie een deel al sinds 2012 door Amsterdam zwerft, niet

uitzetbaar zijn [vanwege oorlog/dictatuur] en toch niet het

recht krijgen, een gewoon bestaan op te bouwen, in

waardigheid.
http://www.astridessed.nl/we-are-here-vluchtelingenverdreven-uit-vluchta...
http://www.at5.nl/artikelen/153282/uitgeprocedeerde_asielzoekers_wij_zij...

DEPORTATIES IN GEZELLIGE SFEER :

GEZINSHUISJES FROM HELL

De gezinsgevangenis waar het hier om gaat, is een opgeleukte manier

van de Overheid om gezinnen te deporteren naar oorlog/vervolging/

armoede.

Een voorportaal naar de hel dus.

Gezinnen met kinderen komen dan niet meer in een duidelijk zichtbare gevangenis

zoals een detentiecentrum, maar zitten hun uitzetting af te wachten in

aardige huisjes, met in de buurt wat spelfaciliteiten.
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2014/10/02/tijdelijke-kindvr...

Maar er is wel een Muur om de gezellige gezinswoningen heen, compleet

met schrikdraad.

Een gevangenis blijft het dus.
http://aagu.nl/2015/Schrikdraad-bewegingsdetectie-kindvriendelijk.html

Trouwens, het is niet zo, dat alle gezinnen in zo’n opgeleukt

voorportaal verblijven.

Alleen onder bepaalde voorwaarden :

Zie wat Dienst Justitiele Inrichtingen hierover meldt

’’Slechts onder strikte voorwaarden kunnen deze gezinnen in de gesloten gezinsvoorziening terecht komen : er moet zicht op uitzetting zijn, het gezin werkt niet actief mee aan een zelfstandig vertrek naar het land van herkomst en er moet een reëel risico op onttrekking zijn. Deze gezinnen worden hier in beginsel maximaal twee weken geplaatst.’’
http://www.dji.nl/Organisatie/Locaties/Detentiecentra/GGV-Zeist/index.aspx

DE VRIES EN VERBURG/BOUWER VAN GEZINSGEVANGENIS/

HANDLANGER IN HET KWAAD

De bouwfirma, die dit Duivelswerk uitvoert en er dik aan verdient heet De

Vries en Verburg, die zich nota bene presenteert met een ’’christelijk gezicht’’
http://www.burglandcharitas.nl/wie-zijn-wij/visie-en-missie

Verre van christelijk is het natuurlijk, vluchtelingen op te sluiten,

in afwachting van hun deportatie naar oorlog/vervolging/armoede

[Overheidsbeleid]

En te verdienen aan de bouw van gezinsgevangenissen,

waarin zij, voorafgaande aan hun deportaties, worden

opgesloten

Maar brieven, acties, niets heeft [tot nu toe] geholpen,

De Vries en Verburg over te halen, hun praktijken op te geven
http://www.aagu.nl/2015/online-actie-gezinsgevangenis-kampzeist.html
http://www.astridessed.nl/internationale-dag-van-de-mensenrechtenbrief-a...
http://www.astridessed.nl/brief-aan-de-vries-en-verburg-over-de-bouw-van...
http://www.astridessed.nl/gesloten-gezinslocaties-kamp-zeistbrief-aan-b-...
http://aagu.nl/2015/demo-De_Vries_Verburg.html
https://www.indymedia.nl/node/30728
https://www.indymedia.nl/node/31038

Dus doorgaan met de strijd.

J’ACCUSE

Daarom is het belangrijk, heel belangrijk, dat jullie

vandaag opnieuw hebben geprotesteerd zowel

tegen het misdadige Overheidsbeleid als tegen de

boosdoeners van De Vries en Verburg
https://www.indymedia.nl/node/32401

DE STRIJD GAAT DOOR, TOT ALLE VLUCHTELINGEN

VRIJ ZIJN EN HIER, OP BASIS VAN GELIJKWAARDIGHEID

EEN BESTAAN KUNNEN OPBOUWEN.

Astrid Essed

NOTEN

[1]

INDYMEDIA.NL

AAGU BLOKKEERT HOOFDINGANG VEILIGHEID EN JUSTITIE

10 MAART 2016

https://www.indymedia.nl/node/32401

[2]

RIJKSOVERHEID.NL

TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING

GEOPEND

2 OCTOBER 2014

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2014/10/02/tijdelijke-kindvriendelijke-gezinsvoorziening-geopend

[3]

”Ten grondslag aan de visie en missie van de Foundation Burgland Charitas ligt de Bijbelse opdracht ‘draag elkaars lasten’.

BURGLAND CHARITAS

VISIE EN MISSIE

http://www.burglandcharitas. nl/wie-zijn-wij/visie-en- missie

[4]

EEN GREEP UIT DE ACTIES/PROTESTEN TEGEN

DE VRIES EN VERBURG

WWW.AAGU.NL

LAWAAIDEMO BIJ GEZINGSGEVANGENISBOUWER DE VRIES

EN VERBURG

http://aagu.nl/2015/demo-De_Vries_Verburg.html

INDYMEDIA.NL

BLOKKADE KAMP ZEIST LEGDE BOUW GEZINGSGEVANGENIS EEN

DAG STIL

https://www.indymedia.nl/node/30728

INDYMEDIA.NL

BEZETTING DAK BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG

IN PROTEST TEGEN BOUW GEZINSGEVANGENIS

https://www.indymedia.nl/node/31038

ONLINE ACTIE TEGEN BOUWER VAN VLUCHTELINGENGEZINSGEVANGENIS

DE VRIES EN VERBURG

http://www.aagu.nl/2015/online-actie-gezinsgevangenis-kampzeist.html

BRIEVEN AAN DE VRIES EN VERBURG

NIEUWJAAR 2016/BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG/OPROEP

TOT STOP BOUW GEZINSGEVANGENIS KAMP ZEIST

ASTRID ESSED

4 JANUARI 2016

http://www.astridessed.nl/nieuwjaar-2016brief-aan-de-vries-en-verburgoproep-tot-stop-bouw-gezinsgevangenis-kamp-zeist/

INTERNATIONALE DAG VAN DE MENSENRECHTEN/BRIEF

AAN DE VRIES EN VERBURG OVER BOUW VAN GESLOTEN

GEZINSLOCATIES

ASTRID ESSED

10 DECEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/internationale-dag-van-de-mensenrechtenbrief-aan-de-vries-en-verburg-over-bouw-gesloten-gezinslocaties/

BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG OVER DE BOUW

VAN GESLOTEN GEZINSLOCATIES OP KAMP ZEIST

ASTRID ESSED

17 SEPTEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/brief-aan-de-vries-en-verburg-over-de-bouw-van-gesloten-gezinslocaties-op-kamp-zeist/

GESLOTEN GEZINSLOCATIES KAMP ZEIST/BRIEF AAN B. STUIJ/

PLANONTWIKKELAAR DE VRIES EN VERBURG

28 AUGUSTUS 2015

http://www.astridessed.nl/gesloten-gezinslocaties-kamp-zeistbrief-aan-b-stuijplanontwikkelaar-de-vries-en-verburg/

[5]

KLM/MEDEPLICHTIG AAN DEPORTATIES VLUCHTELINGEN

http://www.astridessed.nl/?s=KLM

STATEMENT AAGU

LINK EN TEKST

INDYMEDIA.NL

AAGU BLOKKEERT HOOFDINGANG VAN MINISTERIE VAN

VEILIGHEID EN JUSTITIE

https://www.indymedia.nl/node/32401

TEKST

Vanaf 6 uur vanochtend blokkeren activisten van de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) de hoofdingang van het Ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag (Turfmarkt 147). De actie is een protest tegen de voor dit voorjaar gepland staande ingebruikname van een nieuwe gevangenis voor vluchtelingengezinnen in Soesterberg. Enkele activisten hebben zich aan het hek van het ministerie vastgeketend, anderen staan met spandoeken en delen flyers uit.

De actie is onderdeel van een campagne van AAGU tegen de bouw van de zogenaamde ’Gesloten Gezinsvoorziening’ (GGV), een gevangenis voor vluchtelingengezinnen en minderjarige alleenstaande vluchtelingen. Deze wordt op het moment afgebouwd op het terrein van detentiecentrum Kamp Zeist bij Soesterberg. Daar is al een tijdelijke GGV in gebruik, waar het eerste jaar 128 kinderen opgesloten hebben gezeten. Van hen zijn 72 gedeporteerd.

De overheid presenteert de GGV als ’kindvriendelijk’, maar vermeldt liever niet dat het wel degelijk om een gevangenis gaat, omsloten door hekken binnen vijf meter hoge muren, die weer omringd gaan worden door penitentiair hekwerk met stroomdraad en camerabewaking. Het opsluiten van kinderen, onder welke omstandigheden dan ook, veroorzaakt sowieso grote schade bij hen, zo hebben diverse onderzoeken aangetoond.

Een woordvoerder van AAGU zegt : “De actie van vandaag richt zich specifiek op de nieuwe gezinsgevangenis. Die mag niet in gebruik genomen worden, en daarnaast moet ook het ’gewone’ detentiecentrum Kamp Zeist gesloten worden. We staan hier echter ook om het migratiebeleid in het geheel aan te klagen. Van de pogingen, met steeds meer militaire middelen, om vluchtelingen buiten Europa te houden, met talloze doden tot gevolg, tot het naar ellende deporteren van mensen die afgewezen worden. Of het nu gaat om het opsluiten van gezinnen of om de steeds grotere bijdrage van Nederland aan Frontex : het beleid en het systeem dat dat bepaalt en uitvoert moet volledig op de schop.

Eind januari sprak Defence for Children, dat eerder een voortrekkersrol vervulde in de campagne ’Geen Kind In De Cel’, zich in een expertmeeting in het Europees Parlement uit tegen de nieuwe gezinsgevangenis. De organisatie wees er bovendien op dat de nieuwe gevangenis juist meer opsluiting van kinderen met zich meebrengt, terwijl de regering eerder bakzeil had moeten halen met het gevangen zetten van kinderen in detentie- en uitzetcentra. “Een punt van grote zorg is bovendien dat gezinnen met kinderen die kunnen worden uitgezet sinds de opening van de GGV structureel in bewaring worden gesteld, ook als zij zich nooit eerder aan het toezicht hebben onttrokken. Dit leidt tot grote angst en onrust op de open gezinslocaties waar deze kinderen verblijven en ’s morgens door de Vreemdelingenpolitie worden opgehaald”, aldus Defence for Children.

Voor AAGU staat voorop dat mensen die huis en haard achterlaten, op de vlucht voor oorlog, geweld, honger, armoede, uitbuiting en/of onderdrukking, op een warme ontvangst moeten kunnen rekenen. Ieder mens moet het recht hebben op vrijheid van beweging en geen mens is illegaal.

De activisten van AAGU zullen zich blijven verzetten tegen grenzen en staten en inzetten voor een einde aan het kapitalisme dat aan de basis staat van zoveel ellende in de wereld die mensen tot vluchten dwingt.

IN ENGLISH

AAGU blocks main entrance of ministry of Safety and JusticeAAGU blocks main entrance of ministry of Safety and Justice
- action agains family prison for refugees at Kamp Zeist

As of … hrs. this morning activists of the Anarchist Anti-deportation Group Utrecht are blocking the main entrance of the ministry of Safety and Justice in Den Haag (Turfmarkt 147). The action is a protest against the planned commissionig of a new prison for refugee families in Soesterberg. Some activists have chained themselves to the gate of the ministry, other are standing with banners and are handing out leaflets.

The action is part of a campaign by AAGU against the construction of the so called ’Closed Family Facility’ (GGV), a prison for refugee families and unaccompanied minor refugees. The construction is currently being completed on the terrain of detention center Kamp Zeist near Soesterberg. At the moment, a temporary GGV is already in use, where the first year 128 children have been locked up. 72 of them have been deported.

The government presents the GGV as ’child friendly’, but rather does not mention the fact that is indeed a prison, surrounded by fences inside the five meter high walls, that in turn will be surrounded by a penitentiairy fence with live wire and camera surveillance. The inprisonment of children, under whatever circumstances, causes great harm to them anyhow, as research has shown several times.

A spokesperson of AAGU says : “The action of today is specifically aimed at the new family prison. It may not be taken into use, and the ’regular’ detention center Kamp Zeist needs to be shut down as well. But we are also standing here to denounce the migration policy as a whole. From the attempts, with more and more military means, to keep refugees out of Europe with many casualties as a result, up to deporting people that have been rejected into misery. Whether it is the inprisonment of families or the increasing contribution of the Netherlands to Frontex : the policy and the system that decides so and executes this needs to be changed completely.

At the end of January Defence for Children, that played a leading role in the campaign ’No Child In A Cell’, has spoken out against the new family prison during an expert meeting in European Parliament. The organization also pointed out that the new prison lead to even more incarceration of children, although the government previously has had to back down on locking up children in detention- and deportation centers. “A matter of great concern is also the fact that families with children that can be deported are structurally being locked up since the opening of the GGV, even if they have never evaded supervision before. This lead to great anxiety and unrest in the open family locations where these children are staying and being picked up by the immigration police in the morning, according to Defence for Children.

For AAGU it is paramount that people who leave their homes, fleeing war, violence, hunger, poverty, exploitation and / or suppression should be able to count on a warm reception. Every person should have the right to freedom of movement and no one is illegal.

The activists will continue to resist borders and states and work towards an end to capitalism, which is the root cause of so much misery in this world that forces people to flee.

Source: