AAGU ACTIE OP BOUWBEURS RAI TEGEN DE VRIES EN VERBURG/

MEDEPLICHTIGE AAN DEPORTATIES VLUCHTELINGENGEZINNEN/ADHESIEBETUIGING

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/aagu-actie-op-bouwbeurs-rai-tegen-de-vries-en-verburg-medeplichtige-aan-deportaties-vluchtelingengezinnenadhesiebetuiging/

“The world will not be destroyed by people who do evil but by those who

watch it without doing anything”.

UITSPRAAK EINSTEIN

http://www.goodreads.com/quotes/935864-the-world-will-not-be-destroyed-by-those-who-do

Onder deze inleiding mijn adhesiebetuiging aan AAGU :

Het AAGU [Anarchistische Deportatiegroep Utrecht]

promotieteam heeft op donderdagmiddag 24 maart anno Domini 2016

de bouwbeurs Building Holland bezocht, waar De Vries en Verburg, bouwer van gezinsgevangenis Kamp Zeist [bouwwerkzaamheden zijn nu

beeindigd] goede sier maakte met zijn bouwprojecten.

Ze deden dit door pamfletten uit te delen, naar het leek uit naam

van De Vries en Verburg, met flyers waarop duidelijk gemaakt

werd, dat de Vries en Verburg een vluchtelingengevangenis in Kamp

Zeist gebouwd had in opdracht van de Overheid. [1]

Het resultaat was succesvol :

Ogenschijnlijk ’’geloofwaardige’’ pamfletten werden uitgedeeld

aan de collegae/relaties van De Vries en Verburg, totdat de geloofwaardigheid

van de activisten aan het wankelen werd gebracht, projectontwikkelaar

Bas Stuij [door mij weleens aangeschreven] [2] protesteerde en zijn

ware aard toonde door te stellen, dat wie weg moet, ook uit Nederland

moet verdwijnen [3]

Ook zei hij, ’’slechts’’ in opdracht van de Nederlandse Overheid te

werken. [4]

Befehl ist befehl dus.

Waar hebben we dat eerder gehoord :

Oja, bij de KLM [5]

Om een lang verhaal kort te maken :

Uiteindelijk werd natuurlijk het promotieteam door de politie

verwijderd/aangehouden, maar niet na een boekje te hebben

opengedaan over de praktijken van De Vries en Verburg. [6]

GEZINSGEVANGENIS :

Feitelijk is deze al sinds october 2014 in gebruik, als tijdelijke

gezinsgevangenis [7], maar nu is dan bijna het definitieve

gezinsgevangeniscomplex klaar, dat is gebouwd door de schijnheilige

zich voor ”christelijk” uitgevende bouwfirma De Vries en Verburg. [8]

Een groot aantal protesten, brieven en andere acties hebben al plaatsgehad

tegen deze Schurkenfirma [9], zonder enig resultaat.

Maar de strijd gaat door.

Tegen de Overheid, die vluchtelingen hun elementaire mensenrechten,

recht op vrijwaring van vervolging en oorlog en recht op vrijwaring

van armoede, ontzegt en hen laat deporteren, met behulp van de

perfide luchtvaartmaatschappij KLM [5], naar oorden van vervolging en

verschrikking.

Tegen medeplichtige bouwfirma’s als De Vries en Verburg, die dik

verdienen aan het faciliteren van deportaties en mensenrechtenschendingen.

DE STRIJD GAAT DOOR !

”We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a

human being, to be given the rights of a human being in this society, on this

earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary”

MALCOLM X

http://www.goodreads.com/quotes/787-we-declare-our-right-on-this-earth-to-be-a-human

Astrid Essed

ADHESIEBETUIGING ACTIE BIJ BOUWBEURS RAI TEGEN

DE VRIES EN VERBURG

https://www.indymedia.nl/node/32726

https://www.indymedia.nl/node/32727

Adhesiebetuiging/De met bloed bevlekte handen/De Vriesen Verburg

ADHESIEBETUIGING/DE MET BLOED BEVLEKTE

HANDEN VAN DE VRIES EN VERBURG

“The world will not be destroyed by people who do evil but by those who

watch it without doing anything”.

UITSPRAAK EINSTEIN
http://www.goodreads.com/quotes/935864-the-world-will-not-be-destroyed-b...

Geacht AAGU promotieteam,

Hierbij van harte mijn adhesiebetuiging met jullie excellente promotieactie

op de bouwbeurs Building, waar bouwbedrijf De Vries en

Verburg goede sier trachtte te maken in strijd met hun bittere

werkelijkheid :

Medeplichtigheid aan deportaties van vluchtelingengezinnen naar

oorlog, vervolging en/of uitzichtloze armoede.

https://www.indymedia.nl/node/32726

Om die medeplichtigheid aan deportaties, door hun bouw

van de gezinsgevangenis op Kamp Zeist, is

al veel te doen geweest en veel tegen geprotesteerd.

Zie Blokkadeacties, bezettingen en lawaaidemonstraties :

https://www.indymedia.nl/node/32401

http://aagu.nl/2015/demo-De_Vries_Verburg.html

https://www.indymedia.nl/node/30728

https://www.indymedia.nl/node/31038

Die bouw van de gezinsgevangenis is onderdeel van een landelijk

asielbeleid, dat al jaren en iedere dag meer, de elementaire rechten

van vluchtelingen vertrapt.

Het recht, te vluchten voor oorlog en vervolging.

Het recht om te vluchten voor armoede en een

onwaardig leven.

En dan vooral niet te vergeten de uitgeprocedeerde vluchtelingen,

van wie een deel al sinds 2012 door Amsterdam zwerft, niet

uitzetbaar zijn [vanwege oorlog/dictatuur] en toch niet het

recht krijgen, een gewoon bestaan op te bouwen, in

waardigheid.

http://www.astridessed.nl/we-are-here-vluchtelingenverdreven-uit-vluchta…
http://www.at5.nl/artikelen/153282/uitgeprocedeerde_asielzoekers_wij_zij…

DEPORTATIES IN GEZELLIGE SFEER :

GEZINSHUISJES FROM HELL

De gezinsgevangenis waar het hier om gaat, is een opgeleukte manier

van de Overheid om gezinnen te deporteren naar oorlog/vervolging/

armoede.

Een voorportaal naar de hel dus.

Gezinnen met kinderen komen dan niet meer in een duidelijk zichtbare gevangenis

zoals een detentiecentrum, maar zitten hun uitzetting af te wachten in

aardige huisjes, met in de buurt wat spelfaciliteiten.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2014/10/02/tijdelijke-kindvr…

Maar er is wel een Muur om de gezellige gezinswoningen heen, compleet

met schrikdraad.

Een gevangenis blijft het dus.
http://aagu.nl/2015/Schrikdraad-bewegingsdetectie-kindvriendelijk.html

Trouwens, het is niet zo, dat alle gezinnen in zo’n opgeleukt

voorportaal verblijven.

Alleen onder bepaalde voorwaarden :

Zie wat Dienst Justitiele Inrichtingen hierover meldt

”Slechts onder strikte voorwaarden kunnen deze gezinnen in de gesloten gezinsvoorziening terecht komen : er moet zicht op uitzetting zijn, het gezin werkt niet actief mee aan een zelfstandig vertrek naar het land van herkomst en er moet een reëel risico op onttrekking zijn. Deze gezinnen worden hier in beginsel maximaal twee weken geplaatst.”
http://www.dji.nl/Organisatie/Locaties/Detentiecentra/GGV-Zeist/index.aspx

DE VRIES EN VERBURG/BOUWER VAN GEZINSGEVANGENIS/

HANDLANGER IN HET KWAAD

De bouwfirma, die dit Duivelswerk uitvoert en er dik aan verdient heet De

Vries en Verburg, die zich nota bene presenteert met een ”christelijk gezicht”

http://www.burglandcharitas.nl/wie-zijn-wij/visie-en-missie

Verre van christelijk is het natuurlijk, vluchtelingen op te sluiten,

in afwachting van hun deportatie naar oorlog/vervolging/armoede

[Overheidsbeleid]

En te verdienen aan de bouw van gezinsgevangenissen,

waarin zij, voorafgaande aan hun deportaties, worden

opgesloten.

Maar brieven, acties, niets heeft [tot nu toe] geholpen,

De Vries en Verburg over te halen, hun praktijken op te geven

http://www.aagu.nl/2015/online-actie-gezinsgevangenis-kampzeist.html
http://www.astridessed.nl/internationale-dag-van-de-mensenrechtenbrief-a…
http://www.astridessed.nl/brief-aan-de-vries-en-verburg-over-de-bouw-van…
http://www.astridessed.nl/gesloten-gezinslocaties-kamp-zeistbrief-aan-b-…
http://aagu.nl/2015/demo-De_Vries_Verburg.html
https://www.indymedia.nl/node/30728
https://www.indymedia.nl/node/31038

Daarom is het protest van het promotieteam, waar collegae van de Vries

en Verburg werden geconfronteerd met hun schandelijke praktijken,

zo belangrijk.

Als een echte ONchristelijke lafaard ging De Vries en Verburg projectontwikkelaar Bas Stuij niet in op de argumentatie van het

promotieteam [kon ook niet, anders gaven ze hun misdadige

praktijken toe], maar probeerde hun kwalijke rol te bagtelliseren/ontkennen

door te spreken over een ’’asielzoekerscentrum’’ in plaats van een deportatie-

oord.

Daarbij had hij nog het lef op te merken, dat hij ook maar de

’’uitvoerder’’ was van een ’’legale’’ opdracht, die hij van de Overheid

gekregen had, waarmee kennelijk de kous af was en een mens geen

verantwoordelijkheid meer draagt voor zijn eigen daden.

https://www.youtube.com/watch?v=gnGZBLRa_eE

Maar ook al is de gezinsgevangenis, die de Vries en Verburg

onder auspicieeen van de Overheid gebouwd heeft, dan afgebouwd,

De Vries en Verburg is niet van hun critici af.

De acties en brieven gaan door.

Nogmaals

“The world will not be destroyed by people who do evil but by those who

watch it without doing anything”.

De Vries en Verburg heeft gekozen voor het onrecht.

Wij om het te bestrijden.

Astrid Essed

NOTEN

[1]

INDYMEDIA.NL

ACTIE OP BOUWBEURS : BAS STUIJ VAN DE VRIES EN VERBURG

GECONFRONTEERD OVER GEZINSGEVANGENIS

27 MAART 2016

https://www.indymedia.nl/node/32726

[2]

GESLOTEN GEZINSLOCATIES KAMP ZEIST/BRIEF AAN B. STUIJ/

PLANONTWIKKELAAR DE VRIES EN VERBURG

28 AUGUSTUS 2015

http://www.astridessed.nl/gesloten-gezinslocaties-kamp-zeistbrief-aan-b-stuijplanontwikkelaar-de-vries-en-verburg/

[3]

YOUTUBE.COM

ACTIE TEGEN BOUWER GEZINSGEVANGENIS VLUCHTELINGEN

OP BUILDING HOLLAND

https://www.youtube.com/watch?v=gnGZBLRa_eE

[4]

YOUTUBE.COM

ACTIE TEGEN BOUWER GEZINSGEVANGENIS VLUCHTELINGEN

OP BUILDING HOLLAND

https://www.youtube.com/watch?v=gnGZBLRa_eE

[5]

REACTIE KLM

Onze referentie:6397669001

Geachte mevrouw Essed,

Vriendelijk dank voor uw bericht. We waarderen uw bezorgdheid. Vanwege privacy en veiligheidsredenen kunnen we niet bevestigen dat deze persoon met ons reist. Het is overigens niet ongebruikelijk dat luchtvaartmaatschappijen in opdracht van de autoriteiten passagiers vervoeren. KLM is daar geen uitzondering op. Voor vragen en opmerkingen over het overheidsbeleid verwijzen we naar de autoriteiten.

Verder zal ik niet inhoudelijk ingaan op uw email.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

PASSENGER BUSINESS

Mw. T.van der Linde

Customer Care

KLM Nederland

Zie

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VLUCHTELING NAAR ONVEILIG

SOMALIE/REACTIE OP BRIEF KLM

ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/klm- medeplichtigheid-aan- uitzetting-somalische- vluchtelingreactie-op-brief- klm-2/

KLM, MEDEPLICHTIGE AAN DEPORTATIES

http://www.astridessed.nl/?s=KLM

[6]

INDYMEDIA.NL

ACTIE OP BOUWBEURS : BAS STUIJ VAN DE VRIES EN VERBURG

GECONFRONTEERD OVER GEZINSGEVANGENIS

27 MAART 2016

https://www.indymedia.nl/node/32726

YOUTUBE.COM

ACTIE TEGEN BOUWER GEZINSGEVANGENIS VLUCHTELINGEN

OP BUILDING HOLLAND

https://www.youtube.com/watch?v=gnGZBLRa_eE

[7]

RIJKSOVERHEID.NL

TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING

GEOPEND

2 OCTOBER 2014

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2014/10/02/tijdelijke-kindvriendelijke-gezinsvoorziening-geopend

[8]

”Ten grondslag aan de visie en missie van de Foundation Burgland Charitas ligt de Bijbelse opdracht ‘draag elkaars lasten’.

BURGLAND CHARITAS

VISIE EN MISSIE

http://www.burglandcharitas. nl/wie-zijn-wij/visie-en- missie

[9]

EEN GREEP UIT DE ACTIES/PROTESTEN TEGEN

DE VRIES EN VERBURG

INDYMEDIA.NL

AAGU BLOKKEERT HOOFDINGANG MINISTERIE VAN JUSTITE

https://www.indymedia.nl/node/32401

WWW.AAGU.NL

LAWAAIDEMO BIJ GEZINGSGEVANGENISBOUWER DE VRIES

EN VERBURG

http://aagu.nl/2015/demo-De_Vries_Verburg.html

INDYMEDIA.NL

BLOKKADE KAMP ZEIST LEGDE BOUW GEZINGSGEVANGENIS EEN

DAG STIL

https://www.indymedia.nl/node/30728

INDYMEDIA.NL

BEZETTING DAK BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG

IN PROTEST TEGEN BOUW GEZINSGEVANGENIS

https://www.indymedia.nl/node/31038

ONLINE ACTIE TEGEN BOUWER VAN VLUCHTELINGENGEZINSGEVANGENIS

DE VRIES EN VERBURG

http://www.aagu.nl/2015/online-actie-gezinsgevangenis-kampzeist.html

BRIEVEN AAN DE VRIES EN VERBURG

NIEUWJAAR 2016/BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG/OPROEP

TOT STOP BOUW GEZINSGEVANGENIS KAMP ZEIST

ASTRID ESSED

4 JANUARI 2016

http://www.astridessed.nl/nieuwjaar-2016brief-aan-de-vries-en-verburgoproep-tot-stop-bouw-gezinsgevangenis-kamp-zeist/

INTERNATIONALE DAG VAN DE MENSENRECHTEN/BRIEF

AAN DE VRIES EN VERBURG OVER BOUW VAN GESLOTEN

GEZINSLOCATIES

ASTRID ESSED

10 DECEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/internationale-dag-van-de-mensenrechtenbrief-aan-de-vries-en-verburg-over-bouw-gesloten-gezinslocaties/

BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG OVER DE BOUW

VAN GESLOTEN GEZINSLOCATIES OP KAMP ZEIST

ASTRID ESSED

17 SEPTEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/brief-aan-de-vries-en-verburg-over-de-bouw-van-gesloten-gezinslocaties-op-kamp-zeist/

GESLOTEN GEZINSLOCATIES KAMP ZEIST/BRIEF AAN B. STUIJ/

PLANONTWIKKELAAR DE VRIES EN VERBURG

28 AUGUSTUS 2015

http://www.astridessed.nl/gesloten-gezinslocaties-kamp-zeistbrief-aan-b-stuijplanontwikkelaar-de-vries-en-verburg/

ACTIE OP BOUWBEURS : BAS STUIJ VAN DE VRIES EN VERBURG GECONFRONTEERD OVER GEZINSGEVANGENIS

LINK

https://www.indymedia.nl/node/32726

TEKST

Op donderdagmiddag 24 maart bezochten enkele activisten van AAGU de bouwbeurs Building Holland in de RAI. Reden : bouwbedrijf De Vries en Verburg, verantwoordelijk voor de bouw van de gezinsgevangenis op Kamp Zeist, had er een standje. Tijd om daar wat promotiemateriaal uit te delen over het bouwproject ’Gesloten Gezinsvoorziening’ waar het bedrijf zo trots op is.

VIDEO : https://www.youtube.com/watch?v=gnGZBLRa_eE

Promotiemateriaal van De Vries en Verburg… of toch niet ?

De Vries en Verburg probeert al sinds de dag dat zij de opdracht voor de gezinsgevangenis kregen deze angstvallig geheim te houden. Het bedrijf deed het stilzwijgen toe, reageerde niet, nam geen verantwoordelijkheid. Temidden van hun zakenrelaties werd vandaag uit de doeken gedaan wat zo lang werd verzwegen : De Vries en Verburg heeft een gevangenis voor vluchtelingengezinnen en -kinderen gebouwd.

Gedurende een uur werd door ons promotieteam een flyer verspreid onder het bouwpubliek. Flyers werden uit handen van de twee keurige dames van (schijnbaar) De Vries en Verburg aangenomen en op tafeltjes gelegd. Sommige mensen bleken zakenrelaties en vroegen wat door te geven, verruilden hun promotiemateriaal voor de flyer en er werd vriendelijk hier en daar een hand geschud. Na geruime tijd werd het promotieteam door iemand van de organisatie op het flyeren aangesproken. “Heeft u daar toestemming voor ?”. “Jazeker”. “Van wie dan ?”. “Van dhr. Stuij van de Vries en Verburg”. “Maar van wie van de organisatie dan ?”. Tja, dat wisten het promotieteam niet, die hadden ook maar opdracht gekregen. Ze flyerden vrolijk door.

Een half uurtje later werden zij opnieuw aangesproken. Nee, het mocht toch echt niet. “Oh, dus het is niet geregeld ? Goed, dan gaan we bij de stand staan.”. En dat was toch al de bedoeling, want nadat er al zoveel was uitgedeeld en het promotieteam aan het laatste stapeltje toe was, werd het tijd om De Vries en Verburg zelf op te zoeken.

Bij de stand was tot grote verrassing van het promotieteam projectontwikkelaar Bas Stuij zelf aanwezig, de verantwoordelijke man voor de bouw van de gezinsgevangenis. Beter kon het niet. het promotieteam deed de presentatieborden om met tekst “De Vries en Verburg – uw duurzame partner in deportaties – bouwt vol trots de gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist” en zette onder de neus van deze hoofdverantwoordelijke de flyeractie voort. Dit was al gauw tegen het al zere been.

Bas Stuij begon zich al snel te beklagen tegen beursbezoekers. “Zij maken misbruik van onze naam” zo meende hij. “Zij zijn niet van ons”. En die flyer, nou dat klopte allemaal niet. Toen het promotieteam hem er op aansprak dat wat er op de flyer stond toch wel degelijk een project is van De Vries en Verburg deed hij zijn uiterste best dit te negeren. De beveiliging werd er intussen bij gehaald. Weer deed hij zijn beklag, hij nam de twee bewakers daarvoor even apart. Een beursbezoeker die even daarvoor nog met een van de dames van het promotieteam had gesproken over zijn project en over het project Gesloten Gezinsvoorziening, heel amicaal allemaal, kwam terug. Hij was erin getrapt en was nu boos. Andere mensen bleven in alle consternatie nog steeds flyers aannemen. Een mevrouw zei : “Deportaties ? Daar kun je toch niet trots op zijn ?”. Bas Stuij liet zich intussen ontvallen dat het inderdaad waar was, maar : “We zijn niet meer aan het bouwen. We zijn daar al weg. Het is af.” Deze informatie is in overeenstemming met informatie die AAGU onlangs ontving, namelijk dat de gezinsgevangenis op het punt stond te worden opgeleverd en dit voorjaar in gebruik wordt genomen.

Op de video (montage van met mobiele telefoon gemaakte opnames) hoor je Bas Stuij zeggen dat het gaat om een asielzoekerscentrum. Hij herhaalt hiermee de leugen van overheid en media. De o zo christelijke “draagt elkanders lasten” Bas Stuij, predikant in een baptistenkerk, houdt nogmaals het praatje dat wie weg moet, weg moet, en punt uit.

De beveiligers begonnen nu te zeggen dat het promotieteam weg moest, maar die wilden zo lang mogelijk promotie maken. Even werd er aan een van de dames gesjord maar zij bleef staan. De flyers werden uit de handen gerukt. De politie werd gebeld. Deze kwam na enige tijd. Het promotieteam wist echter dat zolang zij daar stonden, mensen de waarheid te zien zouden krijgen. Ze hadden nog wat flyers weggelegd en werden na het uitdelen van de laatste tenslotte gearresteerd en onder het oog van vele beursbezoekers afgevoerd, de promotieborden nog om hun nek. En Bas Stuij ? Die beklaagde zich. “We zijn klaar en we dachten dat we van die acties af waren.”. Zo zie je maar. Werk niet mee aan het deportatiebeleid. Wie bloed aan zijn handen wil, zal te schande worden gemaakt.